337/2014

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen (287/1981) 3 §:n 3 ja 5 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 140/1994, seuraavasti:

3 §

Suomi on antanut seuraavat keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaa eurooppalaista yleissopimusta koskevat selitykset:


3. Yleissopimuksen 16 artiklan 1 kappale

Pyynnöt ja niihin liitetyt asiakirjat on laadittava suomen, ruotsin tai englannin kielellä taikka niihin on liitettävä käännökset jollekin mainituista kielistä. Toimivaltainen viranomainen voi täyttää oikeusapupyynnön, vaikka pyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat jollain muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä, jos viranomainen hyväksyy kyseisen vieraan kielen käytön, eikä pyynnön täyttämiselle muutoin ole estettä.


5. Yleissopimuksen 24 artikla

Yleissopimuksessa tarkoitettuja oikeusviranomaisia ovat Suomessa:

a) oikeusministeriö;

b) käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus;

c) viralliset syyttäjät;

d) poliisiviranomaiset, tulliviranomaiset ja rajavartiolaitoksen virkamiehet toimiessaan esitutkintaviranomaisena rikosasiassa esitutkintalain (805/2011) nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2014.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 37/2014)

  Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Tanja Innanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.