336/2014

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain (300/2014) 4 §:n nojalla:

1 §

Strasbourgissa 8 päivänä marraskuuta 2001 tehty keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toinen lisäpöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt toisen lisäpöytäkirjan 1 päivänä huhtikuuta 2014 ja tasavallan presidentti 11 päivänä huhtikuuta 2014. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 16 päivänä huhtikuuta 2014.

2 §

Suomi on toisen lisäpöytäkirjan hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä antanut lisäpöytäkirjan 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti selityksen, jonka mukaan artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen tekemiseen vaaditaan artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suostumus, jos siirrettävä henkilö on Suomen kansalainen tai asuu pysyvästi Suomessa taikka jos joku muu kuin Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva siirretään Suomesta muuhun kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon, Islantiin tai Norjaan.

Suomi on toisen lisäpöytäkirjan hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä tehnyt seuraavat varaumat:

1) lisäpöytäkirjan 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti Suomi on tehnyt 16 artiklaan varauman, jonka mukaan Suomen alueella olevan rikoksesta syytetyn henkilön haastamista koskevat asiakirjat tulee lähettää hänelle vähintään 60 päivää ennen päivää, jona asianomaisen on saavuttava oikeuteen;

2) lisäpöytäkirjan 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti Suomi on tehnyt 17 artiklaan varauman, jonka mukaan Suomi ei hyväksy 17 artiklaa;

3) lisäpöytäkirjan 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti Suomi on tehnyt 18 artiklaan varauman, jonka mukaan Suomi ei hyväksy 18 artiklaa;

4) lisäpöytäkirjan 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti Suomi on tehnyt 19 artiklaan varauman, jonka mukaan Suomi voi sallia vieraan valtion virkamiehen toiminnan Suomen alueella vain Suomen toimivaltaisen viranomaisen kyseiselle valtiolle esittämän oikeusapupyynnön perusteella.

3 §

Toisen lisäpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annettu laki (300/2014) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 35/2014)

  Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Tanja Innanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.