329/2014

Annettu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014

Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n 2 momentin ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu laissa 125/2009 ja toiseksi mainittu laissa 348/1994:

1 §

Tietosuojavaltuutetun toimisto perii yhteisötilaajilta liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen maksun seuraavista sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun valvontatehtävään liittyvistä julkisoikeudellisista suoritteista:

1) ennakkoilmoituksen käsittely;

2) vuosittaisen selvityksen käsittely;

3) olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittely;

4) valvonnan edellyttämän tarkastuksen toimittaminen.

2 §

Suoritteista, jotka Tietosuojavaltuutetun toimisto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n mukaisesti, säädetään oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen (1020/2013) 3 §:ssä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Ulla Westermarck

Liite

Maksutaulukko sähköisen viestinnän tietosuojalain 32 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista, Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteisötilaajan tunnistamistietojen käsittelyn valvontatehtävistä perittävistä maksuista:

1. Ennakkoilmoituksen käsittely

Ennakkoilmoituksen käsittelystä perittävä kiinteä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1-9 henkilöä)* 606 €
Pienyritykset (10-49 henkilöä)*     668 €
Keskisuuret yritykset (50-249 henkilöä)* 793 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 918 €

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1-9 henkilöä)*     750 €
Pienyritykset (10-49 henkilöä)*   1 168 €
Keskisuuret yritykset (50-249 henkilöä)*  1 518 €
Suuryritykset (250- henkilöä)*  1 935 €

* Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2. Vuosittaisen selvityksen käsittely

Vuosittaisen selvityksen käsittelystä perittävä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1-9 henkilöä)*    518 €
Pienyritykset (10-49 henkilöä)*    585 €
Keskisuuret yritykset (50-249 henkilöä)*    720 €
Suuryritykset (250- henkilöä)*    854 €

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1-9 henkilöä)*    697 €
Pienyritykset (10-49 henkilöä)*  1 084 €
Keskisuuret yritykset (50-249 henkilöä)*  1 409 €
Suuryritykset (250- henkilöä)*  1 797 €

*Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

3. Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittely

Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1-9 henkilöä)*    606 €
Pienyritykset (10-49 henkilöä)*    668 €
Keskisuuret yritykset (50-249 henkilöä)*    793 €
Suuryritykset (250- henkilöä)*    918 €

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1-9 henkilöä)*    750 €
Pienyritykset (10-49 henkilöä)*  1 168 €
Keskisuuret yritykset (50-249 henkilöä)*  1 518 €
Suuryritykset (250- henkilöä)*  1 935 €

*Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

4. Tarkastuksista perittävä maksu

Maksutaulukon kohdissa 1 – 3 tarkoitettujen käsittelymaksujen lisäksi peritään valvonnan edellyttämistä tarkastuksista 104 €/tunti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.