314/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2005) 36 §, 37 §:n 2 momentti ja 38 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 36 § osaksi asetuksissa 1354/2010 ja 1314/2013 sekä 37 §:n 2 momentti asetuksessa 1314/2013, seuraavasti:

36 §
Kurinpitoesimiehet

Rajavartiolaitoksessa sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa laissa (255/2014) tarkoitettuja joukko-osaston komentajia ovat vartioston ja vartiolentolaivueen komentaja sekä Raja- ja merivartiokoulun johtaja.

Kurinpitoesimiehenä kurinpitorangaistuksen arestia lukuun ottamatta määrää:

1) rajavartiolaitoksen päällikkö rajavartiolaitoksessa palvelevalle;

2) rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö rajavartiolaitoksen esikunnassa palvelevalle;

3) vartioston ja vartiolentolaivueen komentaja vartiostossa tai laivueessa palvelevalle;

4) Raja- ja merivartiokoulun johtaja koulussa palvelevalle sekä rajavartijan peruskurssin opiskelijalle.

Asevelvollisuutta tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle alaiselleen voi kurinpitoesimiehenä lisäksi määrätä:

1) poistumiskiellon, varoituksen, ylimääräisen palveluksen ja muistutuksen vartioston tai vartiolentolaivueen apulaiskomentaja tai Raja- ja merivartiokoulun apulaisjohtaja taikka osaston päällikkö;

2) varoituksen, poistumiskieltoa enintään kymmenen vuorokautta, ylimääräisen palveluksen ja muistutuksen rajajääkärikomppanian tai erikoisrajajääkärikomppanian päällikkö;

3) muistutuksen ja enintään kolme kertaa ylimääräistä palvelusta kurinpitotehtäviin määrätty rajavartioaseman, merivartioaseman, osaston, rajajääkärikomppanian tai erikoisrajajääkärikomppanian rajavartiomies.

37 §
Sotilasrikosasian käsittely

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 33 §:ssä tarkoitetun sotilaslakimiehen lausunnon antaa rajavartiolaitoksessa käsiteltävässä sotilaskurinpitoasiassa oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut rajavartiolaitoksen esikunnan virkamies.

38 §
Sotilaskurinpitomenettelyä koskeva täytäntöönpano ja valvonta

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain 75 §:ssä tarkoitettuna päiväkäskynä on rajavartiolaitoksen päällikön hallintoyksiköille julkaisema päätösluettelo sekä vartioston ja vartiolentolaivueen komentajan ja Raja- ja merivartiokoulun johtajan hallintoyksikössään julkaisema päätösluettelo.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.

  Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.