296/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) 6 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Rekisteritila ja sen jakaminen

Merellä toimivien kalastusalusten käytettävissä oleva rekisteritila on 16 679 bruttotonnia (GT) ja 168 036 kilowattia (kW).

Rekisteritila jaetaan alusryhmäkohtaisesti merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain (690/2010) 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen rannikkoalusten ja 2 kohdassa tarkoitettujen avomerialusten kesken.

2 §
Rannikkoalusten rekisteritila

Rannikkoalusten alusryhmän rekisteritilan enimmäiskoko on vetoisuutena ja konetehona ilmaistuna 8 132 bruttotonnia (GT) ja 132 106 kilowattia (kW).

3 §
Avomerialusten rekisteritila

Avomerialusten alusryhmän rekisteritilan enimmäiskoko on vetoisuutena ja konetehona ilmaistuna 8 547 bruttotonnia (GT) ja 35 930 kilowattia (kW).

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta annettu valtioneuvoston asetus (74/2011).

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kalatalousylitarkastaja
Harry Kaasinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.