241/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan maksaa sokerijuurikkaan viljelijöille sokerijuurikkaan kuljetustukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) vähämerkityksisellä tuella Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 3 artiklassa tarkoitettua tukea;

2) viitekaudella verovuotta, jolloin vähämerkityksinen tuki myönnetään, sekä tätä edeltävää kahta verovuotta.

3 §
Tuen määräytyminen

Tuki myönnetään tuen hakijalle, joka on viljellyt sokerijuurikasta kasvukaudella 2013. Tuki määräytyy markkinointivuotta 2013/2014 koskevan viljelysopimuksen kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella liitteen mukaisesti. Kuljetusmatka on eri toimituspaikkojen keskimääräinen kuljetusetäisyys tehtaalle lyhintä liikennöitävissä olevaa tiereittiä pitkin.

4 §
Tuen myöntäminen ja maksaminen

Sokerijuurikkaan kuljetustuen myöntämisestä päättää ja tuen maksaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle vähämerkityksisenä tukena maatalousalalla myönnettyjen tukien yhteismäärä ei ylitä viitekaudella 15 000 euroa. Edellytyksenä on lisäksi, että kaikkien hakijalle viitekaudella myönnettyjen vähämerkityksisten tukien yhteismäärä ei ylitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013  3 artiklan 2 kohdan mukaista enimmäismäärää.

Sokerijuurikkaan kuljetustuki katsotaan myönnetyksi 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun komission asetuksen 3 artiklan 2—5 kohdassa säädetyllä tavalla, kun tuen maksamisesta on annettu maksulupa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä maaliskuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite

SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUEN MÄÄRÄ

Kuljetusmatka, kilometriä Tuki, euroa/tonni
enintään 5 3,73
yli 5 ja enintään 10 4,27
yli 10 ja enintään 15 4,81
yli 15 ja enintään 20 5,37
yli 20 ja enintään 25 5,95
yli 25 ja enintään 30 6,51
yli 30 ja enintään 35 7,09
yli 35 ja enintään 40 7,66
yli 40 ja enintään 45 8,18
yli 45 ja enintään 50 8,65
yli 50 ja enintään 60 9,31
yli 60 ja enintään 70 10,09
yli 70 ja enintään 80 10,77
yli 80 ja enintään 90 11,36
yli 90 ja enintään 100 11,91
yli 100 ja enintään 110 12,49
yli 110 ja enintään 120 13,03
yli 120 ja enintään 130 13,58
yli 130 ja enintään 140 14,13
yli 140 ja enintään 150 14,62
yli 150 ja enintään 160 14,98
yli 160 15,20

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.