221/2014

Annettu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Kansallisgalleria perii kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetussa laissa (115/1999) tarkoitetuista maastavientilupapäätöksistään kiinteän maksun, jonka suuruus on 97 euroa. Maksu peritään sekä myönteisestä että kielteisestä maastavientilupapäätöksestä.

Kansallisgallerian oikeudesta jättää maksu perimättä eräissä tapauksissa säädetään 1 momentissa mainitun lain 8 §:n 4 momentissa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

  Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2014

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Hallitussihteeri
Toni Tuomainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.