220/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) liitteen 1 kohta 0, 28, 32 ja 47 sekä liitteen 2 kohta 47,

sellaisina kuin ne ovat, liitteen 1 kohta 0, 28 ja 32 sekä liitteen 2 kohta 47 asetuksessa 1077/2009 ja liitteen 1 kohta 47 asetuksessa 24/2007, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 2013/15/EU (32013L0015); EUVL L 158, 10.6.2013, s. 172
Komission direktiivi 2013/60/EU (32013L0060); EUVL L 329, 10.12.2013, s. 15

  Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeri
Merja Kyllönen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

LVM:a kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.