203/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojelualueiden perustamiseksi eräille Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitseville valtion omistamille alueille

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 ja 17 a §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

 Poikkeuksellisen edustavien vanhojen metsien, suoluonnon, lehtojen sekä niille ominaisten kasvi- ja eliölajien ja pienvesien suojelemiseksi, sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan itäiseen Kainuuseen luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi jäljempänä 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueiksi perustetaan seuraavat Suomussalmen kunnassa sijaitsevat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteinä oleviin karttoihin:

1) Hinkusuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1880 hehtaaria (liite 1),

2) Lohivaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 670 hehtaaria (liite 2),

3) Hiidenvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 375 hehtaaria (liite 3),

4) Huuhkajanlehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 398 hehtaaria (liite 4),

5) Huurunvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 514 hehtaaria (liite 5),

6) Ilosenkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1768 hehtaaria (liite 6),

7) Iso Kukkosuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 366 hehtaaria (liite 7),

8) Itäjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 258 hehtaaria (liite 8),

9) Julman luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 231 hehtaaria (liite 9),

10) Jylkkyvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 613 hehtaaria (liite 10),

11) Mäkilamminvaaran luonnonsuojelu-alue, jonka pinta-ala on noin 412 hehtaaria (liite 11),

12) Pohjanvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 462 hehtaaria (liite 12),

13) Porttiloman luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 209 hehtaaria (liite 13),

14) Ulkuvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 549 hehtaaria (liite 14),

15) Riuskanselkosen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2961 hehtaaria (liite 15).

Lisäksi perustetaan Suomussalmen ja Puolangan kuntien alueella sijaitsevat Louhensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 591 hehtaaria (liite 16) ja Roimanvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 196 hehtaaria (liite 17).

3 §
Rauhoitussäännökset

 Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Kiinteiden muinaisjäännösten muinaismuistolain (295/1963) mukaiset tutkimukset ovat sallittuja Ulkuvaaran luonnonsuojelualueeseen kuuluvalla Kalmosärkän alueella. 

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan lehtojensuojelusta annetun asetuksen (503/1992) 2 §:n 1 momentin 28-30 kohdat.

  Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Lainsäädäntöneuvos
Heikki Korpelainen

Liittet 1-17: VNa luonnonsuojelualueiden perustamiseksi eräille Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitseville valtion omistamille alueille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.