194/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1100/2010) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 133/2012, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission direktiivi 2012/24/EU (32012L0024); EUVL L 274, 9.10.2012, s. 24
Komission direktiivi 2013/8/EU (32013L0008); EUVL L 56, 28.2.2013, s. 8
Neuvoston direktiivi 2013/15/EU (32013L0015); EUVL L 158, 10.6.2013, s. 172

  Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Liite

TRAKTORIN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄVAATIMUKSET

Traktorin EY-tyyppihyväksyntä suoritetaan seuraavien direktiivien vaatimusten mukaisesti:

neuvoston direktiivi 76/115/ETY moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 81/575/ETY, komission direktiiveillä 82/318/ETY, 90/629/ETY ja 96/38/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/41/EY;

neuvoston direktiivi 76/432/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 96/63/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY;

neuvoston direktiivi 76/763/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden matkustajan istuimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY ja komission direktiivillä 2010/52/EU;

neuvoston direktiivi 78/764/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiiveillä 83/190/ETY, 87/354/ETY ja 88/465/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/ETY, komission direktiivillä 1999/57/EY ja neuvoston direktiiveillä 2006/96/EY ja 2013/15/EU;

neuvoston direktiivi 80/720/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilaa, pääsyä ohjauspaikalle sekä ovia ja ikkunoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 82/890/ETY, komission direktiivillä 88/414/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY sekä komission direktiiveillä 2010/22/EU ja 2010/62/EU;

neuvoston direktiivi 86/297/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden voimanottolaitteita ja niiden suojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY sekä komission direktiiveillä 2010/62/EU ja 2012/24/EU;

neuvoston direktiivi 86/298/ETY kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/682/ETY, komission direktiiveillä 2000/19/EY ja 2005/67/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY, komission direktiivillä 2010/22/EU sekä neuvoston direktiivillä 2013/15/EU;

neuvoston direktiivi 86/415/ETY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY sekä komission direktiivillä 2010/22/EU;

neuvoston direktiivi 87/402/ETY kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 89/681/ETY, komission direktiiveillä 2000/22/EY ja 2005/67/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/96/EY, komission direktiivillä 2010/22/EU sekä neuvoston direktiivillä 2013/15/EU;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2005/13/EY, neuvoston direktiivillä 2006/96/EY, komission direktiivillä 2010/22/EU, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2011/72/EU ja 2011/87/EU sekä neuvoston direktiivillä 2013/15/EU;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/57/EY pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2013/15/EU;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/58/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kytkentälaitteista ja peruutuksesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/59/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeileistä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/60/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta ja kuormalavoista sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/62/EU;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/61/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/63/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/64/EY maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta (sähkömagneettinen yhteensopivuus) sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2013/15/EU;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/66/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/68/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden valaisimien ja merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksynnästä;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/75/EY pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (staattiset testit) sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2013/15/EU;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/76/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajalle kantautuvan äänen tasosta; sekä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/144/EY pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 2010/52/EU, 2010/62/EU ja 2013/8/EU sekä neuvoston direktiivillä 2013/15/EU.

Vuoden 1994 liittymisasiakirjan 29 artiklan ja liitteen I mukaan tyyppihyväksyntänumeroissa Suomea tarkoittaa numero 17.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.