193/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 55 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 55 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 421/2010, seuraavasti:

55 §
Rekisteröintitodistukseen merkittävät tiedot ja mitat

Rekisteröintitodistuksen tulee täyttää ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyt vaatimukset sellaisina kuin ne ovat ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta annetussa komission direktiivissä 2003/127/EY, tiettyjen direktiivien mukauttamisesta liikennepolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta annetussa neuvoston direktiivissä 2006/103/EY sekä tiettyjen liikennepolitiikan alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta annetussa neuvoston direktiivissä 2013/22/EU. Vaatimus ei kuitenkaan koske 30 §:ssä tarkoitettua vientirekisteröintitodistusta. Rekisteröintitodistus tulostetaan Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamalle paperiselle lomakkeelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston direktiivi 2013/22/EU (32013L0022); EUVL L 158, 10.6.2013, s. 356

  Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.