151/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2014

Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 5 § seuraavasti:

5 §

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää toimivallasta päättää eri taiteenaloilla jaettavissa olevien apurahavuosien määristä. Asetuksella voidaan säätää myös taiteilija-apurahan hakemista ja myöntämistä koskevista ajankohdista sekä apurahakauden alkamisesta ja muuttamisesta sekä apurahan uudelleen jakamisesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa tarkempia säännöksiä taiteilija-apurahan saajille maksettavasta eläkkeestä, joka on myönnetty ennen 1 päivä tammikuuta 2009, sekä siitä, kenelle ja mihin tarkoituksiin taiteilija-apurahoja voidaan myöntää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

HE 188/2013
SiVM 16/2013
EV 3/2014

  Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.