138/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (18/2013) 10 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentti ja liite 2 seuraavasti:

10 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää hakijalta vuonna 2013 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta tai maidon suoramyynnistä enintään seuraavasti:

 Tukialue senttiä/litra
 Ulkosaaristo, tukialue A ja B 4,1
 Manner-Ahvenanmaa 4,1
 Muu A- ja B-tukialue 2,9

14 §
Teurastetuista hiehoista maksettava tuki

Vuoden 2013 aikana teurastetuista hiehoista myönnetään tukea enintään 285 euroa eläinyksikköä kohti. Teurastettu hieho vastaa 0,6 eläinyksikköä.


24 §
Puutarhatuotteiden varastointituki

Puutarhatuotteiden varastointitukea voidaan myöntää 15 päivänä lokakuuta 2013, 15 päivänä marraskuuta 2013 ja 16 päivänä joulukuuta 2013 varastossa olevien puutarhatuotteiden varastointimäärien keskiarvon perusteella tukeen oikeuttavasta varastointimäärästä enintään seuraavasti:

 Varastotyyppi euroa/m³
 Koneellisesti jäähdytetty varasto 7,2
 Muu varasto 4,4


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä helmikuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 2

 ENIMMÄISMÄÄRÄRAJOITTEET tuen määrä, miljoonaa euroa
 Maito, nautaeläimet, uuhet ja kutut sekä hevoset 22,72
 Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 16,00
 Kasvihuonetuotanto 12,79
 Puutarhatuotteiden varastointituki  0,87
 Kotieläintilan hehtaarituki  9,69
 Etelä-Suomen erikoiskasvituki  0,86

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.