136/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus valtion oikeusaputoimistojen eräiltä julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavasta kielitaidosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, julkisen oikeusavustajan ja yleisen edunvalvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on erinomainen ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito:

1) Helsingin oikeusaputoimistossa yhteen oikeusavustajan ja yhteen yleisen edunvalvojan virkaan;

2) Itä-Uudenmaan oikeusaputoimistossa yhteen yleisen edunvalvojan virkaan;

3) Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan oikeusaputoimistossa neljään julkisen oikeusavustajan ja kolmeen yleisen edunvalvojan virkaan;

4) Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimistossa yhteen julkisen oikeusavustajan ja kahteen yleisen edunvalvojan virkaan;

5) Turun oikeusaputoimistossa yhteen yleisen edunvalvojan virkaan.

Ahvenanmaan oikeusaputoimiston julkisen oikeusavustajan ja yleisen edunvalvojan kielitaitoa koskevista vaatimuksista säädetään erikseen

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

Tämän asetuksen voimaantullessa virkaan nimitettynä oleva henkilö on kielitaidon osalta edelleen kelpoinen sellaiseen virkaan, johon hän oli kelpoinen tämän asetuksen tullessa voimaan. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa määräajaksi nimitetty henkilö on kelpoinen virkasuhteeseen määräajan loppuun saakka.

Se, mitä tässä asetuksessa säädetään Turun oikeusaputoimistosta, koskee 1 päivästä tammikuuta 2015 Varsinais-Suomen oikeusaputoimistoa.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Maaria Rubanin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.