119/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2014 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2014 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion verojen osuus 28,39 %
Kunnallisveron osuus 61,76 %
Kirkollisveron osuus 3,18 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,22 %
— päivärahamaksun osuus 2,45 %
3 §

Verovuodelta 2014 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2012 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2014 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2014 ja 1 päivän tammikuuta 2013 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2014 ja 1 päivän tammikuuta 2013 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2014 kirkollisveroprosenttia.

Ennen kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien jako-osuuksien laskentaa maksuunpantua kunnallisveroa ja kirkollisveroa tarkistetaan seuraavasti:

Kunta ja evankelisluterilainen seurakunta Kunnallisveron alennus, euroa Kirkollisveron alennus, euroa
Salo 6 000 000  300 000
4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2014 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2014 Helmikuu 2 063 533 081
Maaliskuu 2 203 341 981
Huhtikuu 2 305 879 673
Toukokuu 2 265 484 466
Kesäkuu 2 211 540 629
Heinäkuu 2 637 031 908
Elokuu 2 474 063 753
Syyskuu 2 166 123 019
Lokakuu 2 187 715 100
Marraskuu 2 182 557 950
Joulukuu 2 172 596 435
2015 Tammikuu 2 282 116 746

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2014 Helmikuu 131 293 369
Maaliskuu 133 063 841
Huhtikuu 139 804 409
Toukokuu 141 079 234
Kesäkuu 138 502 604
Heinäkuu 169 559 920
Elokuu 159 705 372
Syyskuu 139 589 815
Lokakuu 136 475 952
Marraskuu 135 706 569
Joulukuu 132 738 796
2015 Tammikuu 140 463 120
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2014.

  Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2014

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.