67/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (917/2009) 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 335/2012:

1 §

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn ja Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 1991 tehdyllä lisäsopimuksella (SopS 60/1998) muutetun tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 66/1978) muuttamisesta Brysselissä 15 päivänä syyskuuta 2009 tehty pöytäkirja on voimassa 18 päivästä heinäkuuta 2013 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 10 päivänä marraskuuta 2009 ja tasavallan presidentti 20 päivänä marraskuuta 2009. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä heinäkuuta 2013.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (917/2009), jonka voimaantulon maakunnassa Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt, tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2014.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2014.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 13/2014)

  Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Neuvotteleva virkamies
Anders Colliander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.