65/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 23 §:n nojalla:

1 §
Valtion varojen siirto Kansaneläkelaitokselle

Valtio siirtää Kansaneläkelaitokselle tarvittavat varat kunnille ja kuntayhtymille sekä toisille Euroopan unionin jäsenvaltioille ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille sekä Sveitsille suoritettavia korvauksia varten. Varat siirretään vähintään neljännesvuosittain Kansaneläkelaitoksen tekemän selvityksen perusteella.

Kansaneläkelaitoksen on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys 1 momentissa tarkoitetuista korvauksista 14 vuorokautta ennen korvausten maksamista. Varat siirretään Kansaneläkelaitokselle viimeistään vuorokautta ennen selvityksessä ilmoitettua korvausten maksupäivää.

2 §
Valtion korvauksen hakeminen ja maksaminen

Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön on haettava Kansaneläkelaitokselta rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettua valtion korvausta viimeistään 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet. Hakemuksen yhteydessä on esitettävä selvitys kustannuksista ja eurooppalaisesta sairaanhoitokortista tai muusta todistuksesta, jolla henkilö on osoittanut oikeutensa hoitoetuuksiin, sekä maksunsaajan tiedot.

Kansaneläkelaitos korvaa kunnalle ja kuntayhtymälle julkisen terveydenhuollon palvelusta aiheutuneet kustannukset viimeistään vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

3 §
Pohjoismaisen paluumatkan lisäkustannuksen korvaus

Jos pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen (SopS 136/2004) 7 artiklan mukainen kotimatka järjestetään ambulanssilentona, julkisen terveydenhuollon toimintayksikön on esitettävä Kansaneläkelaitokselle selvitys ambulanssilennon tarkoituksenmukaisuudesta ja kustannuksista ennen kuljetuksen järjestämistä.

4 §
Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen määrärahojen siirto Kansaneläkelaitokselle

Valtio siirtää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen rahoitukseen valtion talousarviossa vahvistetut varat Kansaneläkelaitokselle kalenterivuoden alussa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten eräitä säännöksiä annettu valtioneuvoston asetus (1404/2007).

  Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Pasi Mustonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.