60/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen (653/2005) 2 §:n 1 momentti, 3 § sekä 6 §:n 1—3, 5, 7 ja 14—18 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 2, 3, 5, 7 ja 14—17 kohta asetuksessa 1349/2009, seuraavasti:

2 §

Tässä asetuksessa käytetyillä paikannimillä, maastokohtien nimillä ja karttapisteillä tarkoitetaan Maanmittauslaitoksen julkaiseman, tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevan maastokarttasarjan, mittakaavaltaan 1:50 000, nimikkeistöä ja karttapisteitä. Merialueella olevat karttapisteet ilmoitetaan WGS84-koordinaatteina (World Geodetic System 1984).


3 §

Rajavyöhykkeen takaraja merkitään maanomistajan suostumuksella maastoon maalaamalla tai kiinnittämällä takarajalla oleviin puihin tai sinne pystytettyihin pylväisiin keltainen rengas taikka pystyttämällä teille ja muille kulku-urille puomeja.

Vesialueella rajavyöhykkeen takaraja merkitään joko keltaisilla viitoilla tai keltaisilla poijuilla. Laajoilla vesistöillä voidaan takarajan kulku merkitä rannalle takarajan suuntaan osoittavilla linjataulupareilla.

Teiden, polkujen ja muiden kulku-urien kohdalla sekä tarpeen vaatiessa muuallakin takarajan merkinnöissä tulee olla maininta rajavyöhykkeestä.

6 §

Rajavyöhykkeen takaraja kulkee karttapisteiden ja maastokohtien kautta seuraavasti:

1. Kotkan kaupunki ja Haminan kaupunki

Suomen sekä Venäjän välisen valtakunnan rajan Suomenlahdella oleva päätepiste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°12.012’, pituus 27°17.594’, mainitusta päätepisteestä kohtisuorasti Suomen alueella oleva piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°12,542’, pituus 27°17,330’, – piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°13,872’, pituus 27°26,846’, – piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°23,677’, pituus 27°40,767’.

2. Virolahden kunta

Piste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°23,677’, pituus 27°40,767’ – Ulkoluoto – Parrion luoteisranta – Vanhasaaren luoteiskärki – Vanhasaaren koilliskärki – piste rajamerkistä VI/5 100 metriä länteen – taitepiste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°29.343’, pituus 27°45.987’ – Rääntiön eteläkärki – Rääntiön länsikärki – Halsholmin länsiranta – Halsholmin luoteiskärki – Kivikkoluodon länsireuna – Hiekkasaaren kärki – Kiiskijärven silta – tie 14754 Reinikkalaan – tie Heinsuonpellolle – tie valtakunnan rajalle – piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 700 metriä valtakunnan rajasta.

3. Miehikkälän kunta

Piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 700 metriä valtakunnan rajasta – kärrytie Kolmikannankangas – Urpalanjoki – metsäautotie Rainionkangas – Kotisuo – metsäautotie Letkonkangas – Urpalanjoki – Nurmelanjärvi (mukaan lukien).

5. Lappeenrannan kaupunki

Nurmelanjärven silta 800 metriä valtakunnan rajasta – Kotilammen itäranta – Väkeväntie – Mustasuontie – piste Mustasuontien ja tien 14779 risteyksessä 900 metriä valtakunnan rajasta – Kaltonjoentie – Luotosen luoteisranta – Valkjärven länsiranta – Uutela – Hangasvuori – Riepäs – Timperintie – Räysky – Hiiri – Vainikkalan rajatarkastusasema – Ristisaarensuo – piste Rakkolanjoella 800 metriä valtakunnan rajasta – Alatalo – Pekkalanrinteenmäen länsireunaa – Kolari – Kolarista tielle 3902 johtava tie – tie 3902 – rajanylityspaikan alue pl. – Nuijamaan kirkonkylä – Kirsiniemen eteläkärki – Pohjola – Myräjärven eteläkulma – Vasemalampi (mukaan lukien) – Turtianmäki – piste tiellä 14839 valtakunnan rajasta 500 metriä – Holmoinmäen länsireuna – Kulmala – niemi Suokumaanjärven etelärannalla 500 metriä valtakunnan rajasta – Kuusanmäen itäpuoli – Rajaharjun pl. – Holmanjoki Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin rajalla.

7. Imatran kaupunki

Holmanjoki Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin rajalla – piste Kiurulan tiellä 600 metriä valtakunnan rajasta – maantie Räikkölään – piste Vuoksen länsirannalla 700 metriä valtakunnan rajasta – Ensontie – Pelkolan rajavartioasema – tien 14874 risteys Karhusuolla – Mustalampi – Notkola – piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta.


14. Ilomantsin kunta

Kunnanrajan ja Kämppäkankaalle johtavan tien risteys – kunnanrajaa Turveahonsuolle – Turveahonsuon länsireunaa pohjoiseen Leppäkankaalle johtava tie – Leppäkangas – Syrjänlammen itäranta – Syrjänvaara – Syrjänvaaralle johtava tie – Jyrkilänvaara – Mutalahden lakkautetulle rajavartioasemalle johtava tie – Matosaaren itäpuoli – Mustatsaaret – Mustatsaaret luoteiskulma (mukaan lukien) – Putsiniemi (mukaan lukien) – Suursaari (mukaan lukien) – Tervansaari piste 151.7 (mukaan lukien) – Simolampien kannas – Kivilahdenkangas – Rantala pl. – Haapolampi – Haapovaaraan johtava tie – Lamanaho – Rahelampi – Ilomantsinlampi – Mustankorvenkangas – Lehtosaari (mukaan lukien) – Kangaslammelle johtavaa tietä seuraten – Konnukankangas – Kalliovaara – Leminahontie – metsäautotien risteys 700 metriä valtakunnan rajasta – Pitkäkankaalle johtavaa tietä seuraten – Pitkäkangas – Louhikangas – Ritoniemi (mukaan lukien) – Palolampi (mukaan lukien) – metsäautotietä seuraten Pyöreäkankaalle – 900 metriä Ilajan kämpältä kaakkoon – metsäautotietä seuraten Syvälammen kankaalle – Tapionaho – Hanhilammille johtava puro – Hanhilammit kaakkoisranta – Virmavaaraan johtava tie – Ylävänlampi – Lahnajärvi (mukaan lukien) – Virmajärvelle johtava tie pl. – Virmajärvi (mukaan lukien) – Liukkuaho – Pitkäahosta Koidanvaaraan johtava tie – Koidanvaara – Tasainenkangas – Pyötikkö – Riihilammit – Nuottilammille johtavaa tietä seuraten – piste tiellä 900 metriä valtakunnan rajasta – Kumpulamminkangas – piste Pienen Tepposenvaaran tiellä 1000 metriä valtakunnan rajasta – Tepposenvaaraan johtavaa tietä seuraten – Tepposenvaara – Rajakoski – Telttakangas – Telttakankaalta tietä seuraten pisteelle kunnanrajalla 300 metriä valtakunnan rajasta.

15. Lieksan kaupunki

Piste kunnanrajalla 300 metriä valtakunnan rajasta – Jorkka – Korpisalo – Haapajärvi (mukaan lukien) – Syvänlamminvaara – Inari – Honkavaara – Lukanvaara – Rännänlampi – Lieksanjoen pohjoisrantaa – Rompinmutka – Säynäsemänlampi – Kivilampi (mukaan lukien) – Onkilampi – Syvä- ja Matala-Kaiturien pohjoisrantaa – Heinäjärvi – Koivusaari – Tuulijoki – Matala Paavila – Paavilankangas (mukaan lukien) – Onnenkangas – Laukkuvaara – Tetrikangas – Naulavaara – Kaikukangas – Tyrävaara – Kortevaara – Pitkäntammi – Havukkasuo – Kankkusenlampi – Otrosvaara (mukaan lukien) – metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1500 metriä valtakunnan rajasta.

16. Kuhmon kaupunki

Metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1 500 metriä valtakunnan rajasta – Syvälammen kaakkoisranta – piste Päälammen metsäautotiellä 1900 metriä valtakunnan rajasta – metsäautotie – piste Päälammen metsäautotiellä 2 000 metriä valtakunnan rajasta – Koirilammen eteläranta – Kortelammen eteläranta – metsäautotie – Iso-Salmilampi – Saralammen länsiranta – Hirviaho – tie Kuusijärven koillisrannalla – Hoikanlampi – Huotarinlampi – Mustavaaran länsipuoli – Keski-Rokon luoteisranta – piste Rasivaaran tiellä 1 850 metriä valtakunnan rajasta – metsäautotie – Rasivaara – Salmilampi – Iso Vuorijärvi – Vonganjärvi – Kaita-Kiekin länsiranta – Peuralammen länsiranta – Palosenjärven saaren länsiranta – polku ja metsäautotie Hamaralammen kaakkoisrantaan – Hamarapuro – Pirttilampien luoteisranta – metsäautotie – Tulisuon lounaispuoli – metsäautoteiden risteys Alajärven itäpuolella – metsäautotie – Joutensuon lounaiskulma – Iso Joutenlammen luoteisranta – Sorkkalammen lounaisranta – Saksanlampi – Määtänlampi – Iso-Tahkonen – Kannas – Maaselänjärven lounaisranta – lampi Löytösuolla – Hämeenjärvi – Mäntyjärven länsiranta – Kuusijärvi – Koivajan peltoaukea – Karhuvaara – Lehtolampi – Karankojärven länsiranta – Iso-Kangaslammen länsiranta – lammen lounaisranta länteen Saukkovaarasta – Erilampi – Kiimavaaran peltoaukea – piste Kostamustiellä 840 metriä valtakunnan rajasta – Vartiuksen tulli- ja raja-asema – piste Haapasuolla 840 metriä valtakunnan rajasta – Iso Lahnajärven luoteisranta – piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1 300 metriä valtakunnan rajasta.

17. Suomussalmen kunta

Piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1 300 metriä valtakunnan rajasta – tie Korkea-Pyhälamminaho – Tapionlammen kaakkoisranta – Vuokkijärven lounaisranta – Savilaksin länsiranta – Hietajärven Möttönen – Rantala – Autionpuronlampi – Murhijärvi – Kivijärven eteläranta – Kiviniemen länsiranta – Niskonniemen kaakkoisranta – Kivijärvi – Niskonniemen länsiranta – Pitkäperjantailammen koillisranta – Pienen Viianginjärven lounaisranta – Viianginjärvi – Pitkälampi – Korpijärven eteläranta – Kammarinlammen pohjoisranta – Kaartojärvensärkät – Ison Hangaslammen eteläranta – Hukkakangas – Raatejärven lounaisrannalla olevan niemen pohjoiskärki 300 metriä valtakunnan rajasta – Sakkolammen kaakkoisranta – Limpurinlammen eteläranta – Matalalammen länsiranta – Hoikkajärven luoteisranta – Pieni Kivijärven eteläranta – Pieni Kivijärvi – Kivijärvi – Syvänjärvestä laskevan puronsuu – tie Kivijärven pohjoispuolella 400 metriä valtakunnan rajasta – Syvänjärventie – piste Syvänjärventien pohjoispäässä 350 metriä valtakunnan rajasta – Haukilampi – Karhukunnaan länsipää – Särkänlatvanaho länsipää – Särkkälammen eteläranta – Levävaaran eteläpää – Kirkelän eteläranta – Kirkelän kaakkoisranta – Yli-Karttimojärven eteläranta – Yli-Karttimojärven itäpää – Pieni Pirttijärvi koillisranta – Kotilampi – Hamppulampi – Nauhalampi – piste Hoikkajärven etelärannalla 700 metriä valtakunnan rajasta – Mustalampi – Niittylampi – Martinpuron ja Matopuron yhtymäkohta – Hoikkavaaran eteläreuna – Lehtolammen pohjoisranta – Kuismanpellon pohjoispää – Pekanlamminsuon lampi – Kalmokankaan luoteisreuna – Iso Moukkorin länsiranta – Soidinlampi – piste Kovavaaran polulla 700 metriä valtakunnan rajasta – Palonen – piste Palosentiellä 1 750 metriä valtakunnan rajasta – Palosen tie – Louhivaaran kaakkoispää – piste Ölkynlammen länsirannalla 850 metriä valtakunnan rajasta – Ylimmäinen Latvalampi koillisranta – piste Suomussalmen kunnan ja Kuusamon kaupungin rajalla 1 200 metriä valtakunnan rajasta.

18. Kuusamon kaupunki

Piste Suomussalmen kunnan ja Kuusamon kaupungin rajalla 1 200 metriä valtakunnan rajasta – tienhaara rajamerkistä 757 luoteeseen 1 390 metriä – rajanvarsitie – tienhaara rajamerkistä 758 pohjoiseen 1 330 metriä – rajanvarsitie – Matosuon tienhaara piste rajamerkistä 759 1650 metriä lounaaseen – piste Pitkäkummun tiellä rajamerkistä 762 lounaaseen 550 metriä – Pitkäkummun tie – Närängänjatkon tienristeys – Laattajan Isosaaren pohjoispuolella oleva niemi – Aheislahden kaakkoisranta – Kaihlaluoman luoteisranta – Rytiluoma – Metsälammin kaakkoisranta – Iso Syrjäjärven länsiranta – Pikku-Syrjäjärven pohjoisrannalla oleva niemi – Kolmas Kuikkalammen lounaisranta – Kolmas Kuikkalammen eteläranta – Luokkiniemen länsiranta – Luokkijärven eteläranta – Näätämäisen luoteisranta – Peltojärven länsiranta – Pirttilahti – Heinälammen länsiranta – Penninkiluomajärven länsiranta – piste Kortesalmen tien eteläreunassa 600 metriä valtakunnan rajasta – Kuusamon tulli- ja raja-asema – piste Kortesalmen tien pohjoisreunassa 600 metriä valtakunnan rajasta – Multijärven Riihiniemi – Kuurnanniemen länsiranta – piste Pitkäperän tiellä 1 000 metriä valtakunnan rajasta – piste Pitkäperän tiellä 800 metriä valtakunnan rajasta – Angerjärven länsiranta – Pukarin Kiviniemen itäranta – piste rajamerkistä IV/43 lounaaseen 420 metriä – piste Pukarin tiellä 420 metriä valtakunnan rajasta – Kuralampi – piste Eksymäjärven etelärannalla 750 metriä valtakunnan rajasta – piste Sarajärven Saralahden etelärannalla 450 metriä valtakunnan rajasta – Sarajärven Saralahti – piste rajamerkistä IV/54 260 metriä luoteeseen Kelkkasaaren etelärannalla – lampi Kaivossuolla 1 030 metriä valtakunnan rajasta – Rapalampi – piste Kuntijärven tiellä 1 150 metriä valtakunnan rajasta – Lihalampi – Juumajärven länsiranta – piste Paljakan tiellä 400 metriä valtakunnan rajasta – Porolampi – piste Kuusinkijoen pohjoisrannalla 760 metriä valtakunnan rajasta – piste Ahoniemen tiellä 1 550 metriä valtakunnan rajasta – piste Vihvilänkankaan tiellä 1 000 metriä valtakunnan rajasta – rajanvarsitie – piste Suistovaarantiellä 490 metriä valtakunnan rajasta – Alimmaisen Suistojärven itäranta – Lauttalampi länsiranta – Ylimmäinen Kuivajärvi – piste Liikasenvaaran tiellä 1 000 metriä valtakunnan rajasta – piste Korvasjärven etelärannalla 1 300 metriä valtakunnan rajasta – Korvasjärven länsiranta – Korvasjärven pohjoisranta – Karvastekemäjärven länsiranta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden tulee merkitä maastoon rajavyöhykkeen uuden takarajan kulku 30 päivään kesäkuuta 2014 mennessä.

  Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Jaana Heikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.