58/2014

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (843/2012) 2 §:n 1 momentin johdantokappale ja

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 8 a kohta seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:


8 a) vakuutusmatemaatikon kelpoisuuden vahvistamisesta annettava todistus 500 euroa;Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 2014.

  Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.