44/2014

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus  vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti laissa 457/2010 ja 9 §:n 3 momentti laissa 1446/2006, seuraavasti:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan sokerijuurikkaan viljelijöille maksaa maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 214 artiklassa tarkoitettua kansallista tukea vuodelta 2014 siten, kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuen myöntämisen perusteet

Tuki maksetaan viljelijän ilmoittaman sokerijuurikkaan vuoden 2014 viljelyalan perusteella. Jos viljelyala on hyväksytty valvonnassa, tuki maksetaan kuitenkin hyväksytyn viljelyalan perusteella. Tukea myönnetään enintään sen sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella, jonka viljelijä on vuonna 2014 ilmoittanut Maaseutuviraston määräämällä lomakkeella.

Sokerijuurikkaan viljelijöille voidaan maksaa kansallista tukea enintään 350 euroa hehtaarilta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Martti Patjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.