15/2014

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2014

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (13/2014), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2014  maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus  (14/2014), jäljempänä pohjoinen tukiasetus.

2 §
Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 17 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 16 §:ssä tarkoitetut laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2014.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Liite 1

TUOTANTOSIDONNAISEN KOTIELÄINTUEN MÄÄRÄYTYMISAJANKOHDAT

Eläimet Laskentapäivät 2014
Kutut 1.5.
Eläimet Tuen määräytymisjakso
Emolehmät, emolehmähiehot, lypsylehmät, sonnit, härät ja hiehot Nautarekisteristä saatu keskimääräinen eläinmäärä ajanjaksolta 1.7.2013—30.6.2014 mainitut päivät mukaan lukien
Uuhet Uuhien pitoajan täyttävien uuhien lukumäärä
Hevoset Hevosten hallinta-ajan täyttävien hevosten lukumäärä
Teurastetut hiehot, sonnit ja härät Vuonna 2014 teurastettujen eläinten lukumäärä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.