1316/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 143/2012, seuraavasti:

15 §
Ennakonpidätyksen määrä eräissä tapauksissa

Ennakonpidätys korosta, voitto-osuudesta, jälkimarkkinahyvityksestä ja muusta pääomatulosta on 30 prosenttia, jollei toisin säädetä tai määrätä. Ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta käyttökorvauksesta ennakonpidätys on 30 prosenttia, jos korvaus perustuu perintönä tai testamentilla saatuun tai vastiketta vastaan hankittuun oikeuteen. Ennakonpidätys tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetuista julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ja sen sijaan maksetusta sijaisosingoista on 25,5 prosenttia. Jos osinkoa jakavaan julkisesti noteerattuun yhtiöön sovelletaan eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettua lakia (299/2009), ennakonpidätys on kuitenkin 30 prosenttia. Ennakonpidätys tuloverolain 33 b §:ssä tarkoitetuista muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ja sen sijaan maksetuista sijaisosingoista on 7,5 prosenttia. Ennakonpidätys on kuitenkin 27 prosenttia 150 000 euroa ylittävästä osingosta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2014 jaettaviin osinkoihin ja maksettaviin suorituksiin.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Ylitarkastaja
Henna Ritari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.