1307/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (310/2010) 2 § ja 6 §:n 5 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 68/2013, seuraavasti:

2 §
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset;

4) ylioppilastutkintolautakunta;

5) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus;

6) opintotuen muutoksenhakulautakunta;

7) opiskelijoiden oikeusturvalautakunta;

8) Suomen Akatemia;

9) Kotimaisten kielten keskus;

10) arkistolaitos;

11) Varastokirjasto;

12) Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat;

13) näkövammaisten kirjasto;

14) Museovirasto;

15) Suomenlinnan hoitokunta;

16) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti;

17) kuvaohjelmalautakunta;

18) Suomen Kansallisooppera;

19) Suomen Kansallisteatteri;

20) Kansallisgalleria;

21) Suomen elokuvasäätiö;

22) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO;

23) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy;

24) Veikkaus Oy;

25) Hevosopisto Oy;

26) Suomen Ilmailuopisto Oy.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:


5) hallitusneuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella, tekijänoikeusneuvoksella, hallitussihteerillä ja lakimiehellä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava lisäksi 2 tai 3 kohdan säännöksiä;



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylijohtaja
Tapio Kosunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.