1286/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tapaturmavakuutuslain (608/1948) 18 e §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1639/2009:

1 §
Pääoma-arvo

Tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentissa tarkoitettu pääoma-arvo saadaan kertomalla jatkuvana maksetun haittarahan vuotuismäärä 4 §:n mukaisella pääomakertoimella. Vuotuismäärässä otetaan huomion haittarahan perusmäärä ja perusmäärään tapaturmavakuutuslain 60 b §:n perusteella tehdyt korotukset.

2 §
Korkokanta

Tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentissa tarkoitettu korkokanta on 3.5 prosenttia.

3 §
Kuolleisuus

Laskennassa käytettävä kuolevuusmalli esitetään tämän asetuksen liitteessä.

4 §
Pääomakerroin

Kertakorvauksen laskennassa käytettävä pääomakerroin perustuu kuukausittain etukäteen maksettavaan suoritukseen henkilön kuolemaan saakka. Pääomakerroin lasketaan iässä, jossa jatkuvana maksettu korvaus muutetaan kertakorvaukseksi. Pääomakerroin lasketaan liitteen 1 kaavalla (1).

5 §
Jakojärjestelmään kohdistettava osuus kertakorvauksesta

Tapaturmavakuutuslain 60 b §:ssä tarkoitettuun jakojärjestelmään kohdentuva osuus 1 §:n mukaisesta pääoma-arvosta saadaan kertomalla jatkuvana maksettavan haittarahan vuotuismäärään sisältyvät tapaturmavakuutuslain 60 b §:n perusteella tehdyt korotukset 4 §:n mukaisella pääomakertoimella.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tätä asetusta sovelletaan tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaiseen korvaukseen, joka muutetaan jatkuvana maksettavasta korvauksesta kertakorvaukseksi 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen.

Tällä asetuksella kumotaan 7 päivänä marraskuuta 2013 tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (804/2013).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.