1281/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Sisäministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rajavartiolaitoksen virkamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (721/2007) 3 § seuraavasti:

3 §
Peruskurssia koskeva korvausvelvollisuus

Jos rajavartijan peruskurssilla opiskeleva tai peruskurssin suorittanut rajavartiolaitoksen virkamies palvelussitoumusaikanaan irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan, taikka hän keskeyttää tai hänen opiskelunsa keskeytetään hänestä itsestään johtuvan muun syyn kuin sairauden takia, on hänen korvattava valtiolle 500 euroa jokaiselta täydeltä opiskelukuukaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Rajavartijan peruskurssin ennen vuotta 2014 aloittaneisiin sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 3 §:ää.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Ylitarkastaja
Pertti Normia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.