1266/2013

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 11 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 952/2011, uusi 1 a kohta seuraavasti:

11 §
Opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva viittaussäännös

Tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen sovelletaan lisäksi seuraavia ammatillisesta koulutuksesta annetun lain opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia säännöksiä:


1 a) 26 a §:n säännöksiä opiskelijaksi ottamista koskevan päätöksen antamisesta;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 166/2013
SiVM 15/2013
EV 220/2013

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.