1144/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) nojalla:

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset
1 §
Nimet, toimialueet ja toimipaikat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ovat:

1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Uudenmaan maakunta ja jonka toimipaikka on Helsingissä;

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Turussa ja sivutoimipaikka Porissa;

3) Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Satakunnan maakunta ja jonka toimipaikka on Porissa;

4) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Lahdessa ja sivutoimipaikka Hämeenlinnassa;

5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pirkanmaan maakunta ja jonka toimipaikka on Tampereella;

6) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Kouvolassa ja sivutoimipaikka Lappeenrannassa;

7) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Etelä-Savon maakunta ja jonka toimipaikka on Mikkelissä;

8) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjois-Savon maakunta ja jonka toimipaikka on Kuopiossa;

9) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjois-Karjalan maakunta ja jonka toimipaikka on Joensuussa;

10) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Keski-Suomen maakunta ja jonka toimipaikka on Jyväskylässä;

11) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakunta ja jonka päätoimipaikka on Seinäjoella ja sivutoimipaikat Vaasassa ja Kokkolassa;

12) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat ja jonka päätoimipaikka on Vaasassa ja sivutoimipaikka Kokkolassa;

13) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja jonka päätoimipaikka on Oulussa ja sivutoimipaikka Ylivieskassa;

14) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Kainuun maakunta ja jonka toimipaikka on Kajaanissa;

15) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueeseen kuuluu Lapin maakunta ja jonka päätoimipaikka on Rovaniemellä ja sivutoimipaikka Kemissä.

Kielilaissa (423/2003) tarkoitettujen kielellisten oikeuksien turvaamiseksi hoidetaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen palveluja Seinäjoen päätoimipaikan ohella Vaasan sivutoimipaikassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulee toimia yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielisen opetustoimen palveluyksikön kanssa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 49 ja 57 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä.

2 §
Organisaatio

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on seuraavia vastuualueita:

1) elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 3 §:n 1 momentin 1—7 ja 10 kohdassa ja 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja sekä muita erikseen säädettyjä tehtäviä;

2) liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja sekä muita erikseen säädettyjä tehtäviä;

3) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, jolla hoidetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdassa ja 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja sekä muita erikseen säädettyjä tehtäviä.

Keskuksessa on hallintoyksikkö, joka hoitaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnollisia tehtäviä siltä osin kuin niitä ei hoideta 28—31 §:ssä säädetyissä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen yhteisissä valtakunnallisissa yksiköissä. Hallintoyksikkö voi hoitaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä myös työ- ja elinkeinotoimiston hallinnollisia tehtäviä.

Lisäksi keskuksessa voi olla vastuualueet yhdistäviä ja muita yksiköitä.

3 §
Vastuualueiden sijoittuminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin sekä niiden toimialueet

Vastuualueet sijoittuvat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin seuraavasti:

1) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella, ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

2) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella ja Ahvenanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan kuulumattomien tehtävien osalta Ahvenanmaalla, ja liikenne- ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

3) Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

4) Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

5) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, ja osaaminen-vastuualue, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

6) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

7) Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, ja osaaminen-vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

8) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima, ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella, sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla

9) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

10) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

11) Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella, sekä liikenne- ja infrastruktuuri ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

12) Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

13) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella, ja liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, jonka tehtäviä hoidetaan viraston toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella;

14) Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella;

15) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue, ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueet, joiden tehtäviä hoidetaan viraston toimialueella.

4 §
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluvat tehtävät:

1) ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetut elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan liittyvät tehtävät;

2) merimiesten palkkaturvalaissa (1108/2000) tarkoitetut tehtävät;

3) laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaiset saalistodistusten varmentamiseen ja tarkastamiseen liittyvät tehtävät;

4) innovaatioasiantuntijoiden työn koordinaatiotehtävät ja valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) nojalla myönnettävät avustukset keksintöasioissa.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueilla kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa (746/2011) tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

5 §
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 6 artiklassa ja maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (632/2007) tarkoitetut sokerin monipuolistamistukeen liittyvät tehtävät;

2) maantielaissa (503/2005) tarkoitetut maantielauttaliikenteen hankintaan ja palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät;

3) saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa (494/1981) tarkoitetut saariston yhteysalusliikenteen hankintaan ja avustuksiin sekä palvelutason määrittelyyn liittyvät tehtävät;

4) tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitetut lauttojen ja yhteysalusten etuajo-oikeuteen liittyvät tehtävät;

5) yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1300/2010) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettujen vientiverkostohankkeiden, vientirenkaiden ja kumppanuusohjelmien valtionapuviranomaisen tehtävät muiden kuin matkailun ja luovien alojen osalta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) kalastuslaissa (286/1982), Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa (1139/1994), Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa (1447/2006), merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010), yhteisaluelaissa (758/1989), vesilaissa (587/2011), vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) ja ympäristönsuojelulaissa (86/2000) säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät;

2) kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla maksettavien palkkatukien, starttirahojen ja lisätukien maksatus- ja takaisinperintätehtävät sekä valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seurantatehtävät ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) nojalla maksettavien valtion korvausten myöntämistä, maksamista ja takaisinperintää koskevat tehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla tulvariskien hallinnasta annetussa laissa (620/2010) tarkoitetut Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät tehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

6 §
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (829/2007) tarkoitetut valtakunnalliset hankkeet;

2) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut työvoimakoulutuksen hankinnat nosturialan osalta;

3) yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen kansainvälisten näyttelyiden valtionapuviranomaisen tehtävät muiden kuin matkailun ja luovien alojen osalta.

4) patoturvallisuuslaissa (494/2009) tarkoitetut vesistöpatojen patoturvallisuuden asiantuntijapalvelutehtävät.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla patoturvallisuuslaissa tarkoitetut vesistöpatojen viranomaisvalvonnan tehtävät.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009), rakennerahastolaissa (1401/2006) sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa (  /2013) säädetyt välittävän toimielimen tehtävät.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella tulvariskien hallinnasta annetussa laissa tarkoitetut Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät tehtävät.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kalastuslaissa, Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

7 §
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maanteihin, ratoihin ja vesiväyliin liittyvät asiakaspalvelutehtävät sekä taksi-, tavara- ja joukkoliikennelupiin liittyvä neuvonta;

2) maantielaissa tarkoitetut;

a) tienvarsimainontaan liittyvät poikkeuslupatehtävät;

b) tiealueelle sijoitettavia johtoja ja kaapeleita koskevat lupatehtävät;

c) tienpidon perinnetoimintaan liittyvät tehtävät;

3) tieliikennelaissa tarkoitetut palvelukohteiden opastusta koskevat lupatehtävät;

4) erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (786/2012) 38 §:n mukaiset lupatehtävät;

5) ympäristö- ja luonnonvarat – vastuualueen asiakaspalvelutehtävät;

6) jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiset valtakunnallisen jätehuollon tuottajavastuun ohjaus- ja valvontaviranomaisen tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueensa lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maantielaissa tarkoitetut maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailuttamiseen ja hankintapäätöksiin liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla maksettavien palkkatukien, starttirahojen ja lisätukien maksatus- ja takaisinperintäasiat sekä valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seurantatehtävät ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) nojalla maksettavien valtion korvausten myöntämistä, maksamista ja takaisinperintää koskevat tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) palkkaturvalaissa tarkoitetut palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät;

2) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) ja jätelain (646/2011) mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto-, vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät.

8 §
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maantielaissa tarkoitetut tienvarsiteknologiaan liittyvät valmistelu-, suunnittelu- ja valvontatehtävät sekä näihin liittyviä puite- ja huoltosopimuksia koskevat asiat;

2) ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon liittyvät metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemian teollisuuden ympäristökysymysten asiantuntijatehtävät; Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Uudenmaan, Hämeen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla tulvariskien hallinnasta annetussa laissa tarkoitetut Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueiden tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät tehtävät sekä valtiolle vesilain (587/2011) mukaisen säännöstelyluvan haltijana kuuluvat tehtävät Päijänteen ja sen alapuolisen Kymijoen vesistöalueen osalta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla maksettavien palkkatukien, starttirahojen ja lisätukien maksatus- ja takaisinperintätehtävät sekä valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seurantatehtävät ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) nojalla maksettavien valtion korvausten myöntämistä, maksamista ja takaisinperintää koskevat tehtävät.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöjä koskevan sopimukseen (SopS 26/1965) sekä Suomen ja Venäjän väliseen Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöä koskevaan sopimukseen (SopS 91/1991) liittyvät toimeenpanotehtävät.

9 §
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella vesihuollon tukemisesta annetun lain ja jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesihuolto-, vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät.

10 §
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maantielaissa tarkoitetut maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailuttamiseen ja hankintapäätöksiin liittyvät elin-keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella palkkaturvalaissa tarkoitetut palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

11 §
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetun kivialan koulutuksen hankintaan liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Savon ja Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla maksettavien palkkatukien, starttirahojen ja lisätukien maksatus- ja takaisinperintätehtävät sekä valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seurantatehtävät ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) nojalla maksettavien valtion korvausten myöntämistä, maksamista ja takaisinperintää koskevat tehtävät.

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Pohjois-Savon ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

12 §
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla ympäristökasvatusta tukevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtävät siten kuin ympäristöministeriö tarkemmin määrää.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

13 §
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat puualan koulutushankinnat;

2) peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetussa laissa (947/1997) ja vesilaissa tarkoitettuun peltojen vesitalouden hallintaan, maankuivatukseen ja ojitustoimitukseen liittyvät asiantuntijapalvelutehtävät;

3) kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa laissa (693/2006) tarkoitetut lupaviranomaisen tehtävät ja joukkoliikennelaissa (869/2009) tarkoitetut joukkoliikenneluvan myöntämiseen, lupaehtojen noudattamiseen ja luvanhaltijoiden valvontaan liittyvät tehtävät.

14 §
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kalastuslaissa, Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät;

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle määrättävät tehtävät.

15 §
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta annetussa laissa säädetyt välittävän toimielimen tehtävät;

2) maantielaissa tarkoitetut maanteiden hoidon alueurakoiden kilpailuttamiseen ja hankintapäätöksiin liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla maksettavien palkkatukien, starttirahojen ja lisätukien maksatus- ja takaisinperintätehtävät sekä valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seurantatehtävät ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) nojalla maksettavien valtion korvausten myöntämistä, maksamista ja takaisinperintää koskevat tehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen liittyvät tehtävät;

2) vesihuollon tukemisesta annetun lain ja jätelain mukaiset sekä muut ympäristön-hoito-, vesihuolto-, vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

3) kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät;

4) tulvariskien hallinnasta annetussa laissa tarkoitetut Oulujoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät tehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

16 §
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla patoturvallisuuslaissa tarkoitetut kaivos- ja jätepatojen viranomaisvalvonnan tehtävät sekä kaivos- ja jätepatojen patoturvallisuuden asiantuntijapalvelutehtävät.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla patoturvallisuuslaissa tarkoitetut vesistöpatojen viranomaisvalvonnan tehtävät.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä säädetyn toimialueen lisäksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella kalastuslaissa, Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetussa laissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouden ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

17 §
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävät siten kuin ympäristöministeriö tarkemmin määrää;

2) maantielaissa tarkoitetut tien kunnossapitoon liittyvät vahingonkorvausasiat;

3) ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa (828/2008) tarkoitetut omistajatietojen selvittämistä sekä siirto- ja korvauspäätöksiä koskevat tehtävät maanteille jätettyjen ajoneuvojen osalta;

4) Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain (28/1998) mukaiset lupa- ja valvontatehtävät.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi Suomen, Norjan ja Venäjän välillä Inarijärven säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla tehtyyn sopimukseen (SopS 39/1959) sekä Suomen ja Ruotsin välillä tehtyyn rajajokisopimukseen (SopS 91/2010) liittyvät toimeenpanotehtävät.

18 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategisen suunnittelun ja ohjauksen sisältö ja menettelytavat

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun strategisen suunnittelun ja ohjauksen järjestämisestä ja siitä, että keskuksille laaditaan strategia-asiakirjat ja strategiset tulostavoiteasiakirjat.

Strategia-asiakirjassa esitetään hallitusohjelmasta, hallituksen strategia-asiakirjasta, valtioneuvoston kehyspäätöksistä, valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä, maakuntaohjelmista, hallituksen politiikkaohjelmista, muista poikkihallinnollisista ohjelmista sekä lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuksista johdettavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteiset strategiset tavoitteet ja suunnitelma resurssien kohdentamisesta näiden tavoitteiden toteuttamiseen hallinnonaloittain. Strategia-asiakirja on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille yhteinen, ja se laaditaan hallituskaudeksi. Sitä voidaan tarkistaa hallituskauden aikana.

Strateginen tulostavoiteasiakirja laaditaan kullekin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hallituskaudeksi, ja sitä tarkistetaan vuosittain. Tulostavoiteasiakirja perustuu strategia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin ja päämääriin sekä alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toimeenpanosuunnitelmiin. Asiakirjassa määritellään keskukselle keskeiset toimintalinjat ja tulostavoitteet, yhteistyökysymykset ja määrärahapuitteet hallinnonaloittain. Lisäksi määritellään valtion kanta maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien mukaisten hankkeiden toteuttamiseen.

19 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallisen ohjauksen menettelytavat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun ohjaavan ministeriön tai keskushallinnon viraston tulee huolehtia siitä, että keskuksille laaditaan tarvittaessa toiminnalliset tulostavoiteasiakirjat.

Valmistellessaan tulostavoiteasiakirjoja ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen on neuvoteltava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa tavoitteena yhteinen näkemys toimintavuoden tulostavoitteista ja tarvittavista voimavaroista.

Toiminnallisten tulostavoitteiden valmistelussa tulee ottaa huomioon strateginen tulostavoiteasiakirja ja hallinnonaloittaisten alueellisten suunnitelmien toimeenpano sekä maakuntaohjelmassa ja toimeenpanosuunnitelmassa asetetut alueen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet.

20 §
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkojen kelpoisuusvaatimukset

Vastuualueen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Työ- ja elinkeinotoimistot
21 §
Kelpoisuusvaatimukset työ- ja elinkeinotoimiston tehtäviin

Kelpoisuusvaatimuksena työ- ja elinkeinotoimiston tehtäviin on:

1) työ- ja elinkeinotoimiston johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

2) psykologilla psykologian maisterin tutkinto taikka ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa.

22 §
Työ- ja elinkeinotoimiston virkojen täyttäminen

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajan nimittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vastuualueen päällikkö. Toimiston muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa toimisto.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi avoimien virkojen tai tehtävien uudelleensijoittelua varten kieltää työ- ja elinkeinotoimistoa ryhtymästä toimenpiteisiin viran tai tehtävän täyttämiseksi.

23 §
Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinotoimiston virkamiehelle

Työ- ja elinkeinotoimiston johtajalle myöntää virkavapauden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Työ- ja elinkeinotoimiston muille virkamiehille virkavapauden myöntää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jos kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen mukaan oikeus, ja muissa tapauksissa työ- ja elinkeinotoimisto.

24 §
Muut tukitehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päätöksellään ottaa hoitaakseen toimialueensa työ- ja elinkeinotoimiston suunnittelua ja päätöksentekoa tukevia sekä viestinnän tehtäviä siltä osin kuin niitä ei hoideta 28—31 §:ssä säädetyissä yhteisissä valtakunnallisissa yksiköissä.

Erinäiset säännökset
25 §
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä työ- ja elinkeinotoimistoilla on yhteinen valtakunnallinen työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus tuottaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan palveluja henkilö- ja yritysasiakkaille.

Asiakaspalvelukeskus on vastuualueista ja muista yksiköistä erillinen yksikkö.

26 §
Siviilipalveluskeskus

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on vastuualueista ja muista yksiköistä erillinen siviilipalveluskeskus, joka hoitaa siviilipalveluslaissa (1446/2007) tarkoitettuja tehtäviä.

27 §
Ruotsinkieliset rakennerahastojenpalveluryhmät

Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on kummallakin ruotsinkielistä rakennerahastojen hallintoa varten palveluryhmä. Hämeen ruotsinkieliset palvelut tuotetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja Keski-Suomen ruotsinkieliset palvelut Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Uudellamaalla oleva palveluryhmä toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualueista erillisenä ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alaisena. Uudenmaan palveluryhmän henkilöstön työskentelypaikkana voi olla Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi muun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimipaikka.

Pohjanmaalla oleva palveluryhmä toimii Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualueista erillisenä ryhmänä ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alaisena. Pohjanmaan palveluryhmän henkilöstön työskentelypaikkana voi olla Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi muun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimipaikka.

28 §
Viestintäpalveluyksikkö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä työ- ja elinkeinotoimistoilla on yhteinen viestintäpalveluyksikkö Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Viestintäpalveluyksikkö hoitaa ja kehittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen yhteisiä viestintäpalveluja.

Viestintäpalveluyksikkö on vastuualueista ja muista yksiköistä erillinen yksikkö.

29 §
Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä työ- ja elinkeinotoimistoilla on yhteinen talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö hoitaa ja kehittää valtakunnallisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen:

1) kirjanpitoyksikkötehtäviä ja talousjärjestelmiä;

2) taloushallintoa, kustannuslaskentaa ja hinnoittelua;

3) henkilöstöhallintoa;

4) palvelukeskusyhteistyötä;

5) toimitilahallintoa ja yhteisiä hallintopalveluja.

Lisäksi talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö tekee hallinnollisia hankintoja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä työ- ja elinkeinotoimistoille, järjestää kirjanpitoyksikön sisäisen tarkastuksen ja hoitaa muut yksikölle erikseen määrätyt tehtävät.

Talous- ja henkilöstöhallintoyksikkö on vastuualueista ja muista yksiköistä erillinen yksikkö.

30 §
Tietohallintoyksikkö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla sekä työ- ja elinkeinotoimistoilla on yhteinen tietohallintoyksikkö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Tietohallintoyksikön tehtävänä on:

1) ohjata ja koordinoida elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen tietohallintoa;

2) hankkia ja järjestää tietohallintopalveluja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä työ- ja elinkeinotoimistoille;

3) kehittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen tiedon hallintaa ja hoitaa keskusten asiakirjahallinnon keskitettyjä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä;

4) hoitaa muut yksikölle erikseen määrätyt tehtävät.

Tietohallintoyksikön on tehtävä tietohallintoa koskevissa asioissa yhteistyötä aluehallintovirastoista annetussa laissa (896/2009) tarkoitetun aluehallintoviraston tietohallinnon kanssa.

Tietohallintoyksikkö on vastuualueista ja muista yksiköistä erillinen yksikkö.

31 §
Tietohallintopalveluyksikkö

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, työ- ja elinkeinotoimistoilla, aluehallintovirastoilla sekä maistraateilla on yhteinen tietohallintopalveluyksikkö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Tietohallintopalveluyksikön tehtävänä on:

1) yhteisten sähköisten palvelujen tekninen ylläpito sekä käyttäjä- ja asiakasneuvonta;

2) asiain- ja dokumentinhallintajärjestelmiin liittyvä tekninen ylläpito sekä käyttäjäneuvonta;

3) yhteisten palvelujen ja ydintoiminnan järjestelmien tuottaminen ja ylläpito sekä näihin liittyvä koulutus;

4) yhteisten kehittämisprojektien toteuttaminen ja niihin osallistuminen;

5) käyttäjäkoulutuksen järjestäminen;

6) muut yksikölle säädetyt tai määrätyt tehtävät.

Tietohallintopalveluyksikkö on vastuualueista ja muista yksiköistä erillinen yksikkö.

32 §
Kielitaitovaatimukset

Kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista virkaan, johon edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:ssä.

Edellä 6 §:n 3 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa mainittujen rakennerahastotehtävistä vastaavien yksikköjen ja ryhmien päälliköiltä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Edellä 27 §:ssä säädettyjen ruotsinkielisten palveluryhmien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuhteeseen otettaessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston on kiinnitettävä huomiota siihen, että suomen ja ruotsin kielen käyttämistä edellyttävät työtehtävät jaetaan asianomaista kieltä taitavien henkilöiden suoritettavaksi.

33 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettu valtioneuvoston asetus (906/2012).

Asetuksen 6 §:n 3 momenttia, 9 §:n 2 momenttia, 12 §:n 2 momenttia sekä 15 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivänä heinäkuuta 2014 alkaen Euroopan unionin aluekehitysrahaston yritystukia koskeviin tehtäviin.

Henkilö, joka toimii työ- ja elinkeinotoimiston päällikkönä tämän asetuksen voimaan tullessa tai joka on suorittanut työvoimatoimiston johtajan virkaan pätevöittävän koulutuksen Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on 21 §:ssä säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä edelleen kelpoinen työ- ja elinkeinotoimiston johtajan virkaan.

34 §
Henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös

Edellä 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittujen tehtävien hoitamiseksi Keksintösäätiön palveluksessa oleva keksintöjen kaupallistamispalveluja tuottava henkilöstö siirtyy Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen palvelukseen ja edellä 25 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamiseksi PKT-säätiön Talousapu-neuvontapalvelun henkilöstö siirtyy työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskukseen 1 päivänä tammikuuta 2014 alkaen työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna liikkeenluovutuksena.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.