1118/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään puutavaran mittauksesta annetun lain (414/2013) 52 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Maksu virallisesta mittauksesta

Puutavaran virallisen mittauksen toimittamisesta peritään 400 euroa.

2 §
Valvontamittausmaksu

Valvontamittauksen toimittamisesta peritään 780 euroa.

3 §
Maksu mittauslautakunnan käsittelystä

Mittauslautakunnan käsittelystä peritään 800 euroa.

4 §
Maksujen maksaminen

Asianosaisten maksettavaksi määrätty maksu virallisesta mittauksesta, tehdasmittaajan maksettavaksi määrätty maksu valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävä maksu maksetaan Metsäntutkimuslaitokseen.

5 §
Menettely maksun määräämisessä

Virallisen mittaajan ja mittauslautakunnan on maksun maksamista varten annettava asianosaiselle tarvittavat tiedot maksun maksamiseksi.

Asianosaisten maksettavaksi määrätyn maksun tultua lainvoimaiseksi maksusta lopullisesti päättäneen viranomaisen on toimitettava Metsäntutkimuslaitokselle maksun perimistä varten jäljennös maksua koskevasta päätöksestä, jota voidaan käyttää täytäntöönpanokirjana perinnässä. Lisäksi on ilmoitettava, milloin maksu on tullut lainvoimaiseksi.

Tehdasmittaajan maksettavaksi määrätyn maksun eräännyttyä viranomaisen on toimitettava Metsäntutkimuslaitokselle maksun perimistä varten jäljennös maksua koskevasta päätöksestä, jota voidaan käyttää täytäntöönpanokirjana perinnässä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Ylimetsänhoitaja
Matti Heikurainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.