1116/2013

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (695/2012) 3 §, 7 §:n 2 ja 3 momentti sekä 63 §, seuraavasti:

3 §
Tulosohjaus- ja johtaminen

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Ministeri hyväksyy maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan sekä ministeriön tulostavoitteet kansliapäällikön esittelystä.

Ministeri hyväksyy osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet sekä valtionavustusta saavien yhteisöjen tavoitteet osastopäällikön esittelystä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulostavoitteet valmistellaan yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden kanssa.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulosohjauksen yhteensovittamisesta säädetään ja määrätään erikseen.

7 §
Ministeriön osastot ja yksiköt

Ruokaosastossa on talousryhmä ja seuraavat yksiköt:

1) elintarviketurvallisuusyksikkö;

2) eläin- ja kasvinterveyden yksikkö;

3) maaseudun kehittämisyksikkö;

4) maatalousyksikkö;

5) markkinayksikkö;

6) oikeudellinen yksikkö.

Luonnonvaraosastossa on talousryhmä ja seuraavat yksiköt:

1) elinkeinokalatalousyksikkö;

2) luonnon virkistyskäyttöyksikkö;

3) luonnonvara- ja vesitalousyksikkö;

4) metsä- ja bioenergiayksikkö;

5) oikeudellinen yksikkö.


63 §
Hallinnonalan virastojen ja laitosten hallintoa koskevat asiat

Kansliapäällikkö voi antaa hallinnonalan viraston tai laitoksen päällikölle pysyvän virkamatkamääräyksen matkoihin, jotka kuuluvat viraston tai laitoksen tehtävien hoitoon ja jotka maksetaan viraston tai laitoksen käytettävissä olevista määrärahoista.

Osastopäällikkö ratkaisee, jollei tässä työjärjestyksessä tai muualla toisin säädetä tai määrätä, nimitysasioita lukuun ottamatta ne ministeriössä päätettävät muut asiat, jotka koskevat osaston hallinnonalaan kuuluvan viraston tai laitoksen henkilöstöä ja hallintoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Kansliapäällikkö
Jaana Husu-Kallio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.