1066/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §
Silakan ja kilohailin troolikalastus Itämeren pääaltaalla

Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 22–28 sekä ICES:n osa-alueella 29 leveysasteen 59°30′N eteläpuolella Itämeren pääaltaalla on kielletty.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen  Suomessa rekisteröidyt tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituiset kalastusalukset saavat harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta ICES:n osa-alueilla 25–28 kunnes mainittujen kalastusalusten näiltä alueilta kalastama silakkasaalis on yhteensä enintään 300 tonnia tai kilohailisaalis on yhteensä enintään 300 tonnia.

2 §
Silakan ja kilohailin troolikalastus Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä

Suomessa rekisteröidyt tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituiset kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia ICES:n osa-alueella 32 Suomenlahdella ja osa-alueella 29 leveysasteiden 59°30′N ja 59°50′N välisellä alueella pohjoisella Itämerellä kunnes mainittujen kalastusalusten näiltä alueilta kalastama silakkasaalis on yhteensä enintään 4 000 tonnia tai kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia.

Suomessa rekisteröidyt tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituiset kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia ICES:n osa-alueella 32 Suomen perusviivan ulkopuolella Suomenlahdella ja osa-alueella 29 leveysasteiden 59°30′N ja 59°50′N välisellä alueella pohjoisella Itämerellä kunnes mainittujen kalastusalusten Suomenlahdelta ja leveysasteiden 59°30′N ja 59°50′N välisellä alueella pohjoiselta Itämereltä kalastama silakkasaalis on yhteensä enintään 4 500 tonnia tai kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 300 tonnia.

3 §
Silakan ja kilohailin troolikalastus Pohjanlahdella

Suomessa rekisteröidyt kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituiset kalastusalukset saavat tammikuun 1 päivän alusta kesäkuun 30 päivän loppuun troolikalastaa silakkaa ja kilohailia ICES:n osa-alueella 30 leveysasteen 63°00′N eteläpuolella Selkämerellä kunnes mainittujen kalastusalusten ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdelta kalastama silakkasaalis on yhteensä enintään 83 000 tonnia.

Suomessa rekisteröityjen kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus on kielletty ICES:n osa-alueella 30 leveysasteen 63°00′N eteläpuolella Selkämerellä heinäkuun 1 päivän alusta syyskuun 15 päivän loppuun.

Suomessa rekisteröityjen tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus on kielletty ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 leveysasteen 63°00′N pohjoispuolella Pohjanlahdella heinäkuun 1 päivän alusta syyskuun 15 päivän loppuun tai siitä alkaen kun 1 momentissa säädetty silakkasaaliin enimmäismäärä on täyttynyt aina syyskuun 15 päivän loppuun saakka.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.