1058/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 974/2001:

1 §

Tällä asetuksella tarkistetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:ssä säädettyjen maksujen suuruus rahanarvon muutosta vastaavasti.

Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhaku-asian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä hallinto-oikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:

 Tuomioistuin euroa
korkein oikeus
— rikosasia 122
— muu asia 244
korkein hallinto-oikeus 244
hovioikeus
— rikosasia 97
— muu asia 196
hallinto-oikeus 97
käräjäoikeus
— rikosasia ja ulosottokaaren (705/2007) mukainen muutoksenhaku-asia. 86
— yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukainen riita-asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään 65
— maaoikeusasia ja muu riita-asia, jonka käsittely päättyy
— kirjallisessa valmistelussa 86
— suullisessa valmistelussa 122
— yhden tuomarin kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä 159
— täysilukuisessa kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä 196
markkinaoikeus 244
työtuomioistuin 244
2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa asianomaisessa tuomioistuimessa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Satu-Maaria Natunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.