1015/2013

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään merimieseläkelain (1290/2006) 153 §:n 3 momentin, 159 §:n 4 momentin ja 202 §:n nojalla:

1 §

Liitteessä 1 säädetään laskuperusteet seuraaville:

1) merimieseläkelain (1290/2006) 153 §:n 2 momentissa tarkoitettu työntekijän eläkelain (395/2006) mukaista eläkettä vastaavan eläkkeen määrä;

2) merimieseläkelain 159 §:n 4 momentissa tarkoitetut yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten tarvittavat suureet;

3) merimieseläkelain 202 §:ssä tarkoitettu vakuutustekninen vastuuvelka.

Laskennassa käytetään liitteen 2 mukaisia kertoimia.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1213/2007).

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2013 vakuutusteknisen vastuuvelan laskennassa ja vuodelta 2013 toimitettavassa vastuunjaossa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Matemaatikko
Harri Isokorpi

STMa merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.