989/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 201 a §:n otsikko, sellaisena kuin se on laissa 1441/2006, sekä

lisätään 172 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1129/2008, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi ja 201 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1441/2006, uusi 2 momentti seuraavasti:

172 §
Poikkeamisen edellytykset

Vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle. Poikkeusta myönnettäessä ei tällöin sovelleta 171 §:n 2 momentin 2 kohtaa eikä 3 momenttia.


201 a §
Rakennusluvan käsittely lainvoimaa vailla olevan kaavan perusteella

Mitä 1 momentissa säädetään rakennusluvan myöntämisestä asemakaavan perusteella, sovelletaan myös 77 a §:ssä tarkoitetun rakennusluvan myöntämiseen tuulivoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 84/2013
YmVM 6/2013
EV 137/2013

  Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.