977/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) 1 a §:n 2 momentti ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 a §:n 2 momentti laeissa 701/2002 ja 1166/2005 ja 2 § laissa 1334/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

1 a §

Arvonlisäverottomasta liikevaihdosta vähennetään lisäksi seuraavat arvonlisäverottomat osuudet:

1) lääkelain (395/1987) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimusvalmistuksen myynnin arvo sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuva lääkemyynti;

2) sellaisten nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo, joita lääkelain mukaan saa myydä myös muualla kuin apteekissa; ja

3) muiden tuotteiden kuin lääkkeiden myynti, kuitenkin enintään 20 prosenttia liikevaihdosta, josta on tehty 1 kohdan mukaiset vähennykset.

2 §

Jos apteekilla ei ole sivuapteekkeja, apteekkimaksu lasketaan apteekin ja sen palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien yhteenlasketun liikevaihdon mukaan 4 momentin taulukon perusteella.

Jos apteekilla on yksi tai useampi sivuapteekki ja apteekin ja sen sivuapteekkien, palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien 1 a §:n mukaan määräytyvä yhteenlaskettu liikevaihto on alle 2 600 000 euroa, apteekkimaksu lasketaan apteekin ja sen palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien yhteenlasketusta liikevaihdosta sekä erikseen kunkin sivuapteekin liikevaihdosta 4 momentin taulukon perusteella ennen yhteisen maksun määräämistä.

Jos apteekilla on yksi tai useampi sivuapteekki ja apteekin ja sen sivuapteekkien, palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien 1 a §:n mukaan määräytyvä yhteenlaskettu liikevaihto on yli 3 500 000 euroa, apteekkimaksu lasketaan mainitusta yhteisestä liikevaihdosta 4 momentin taulukon perusteella. Tällöin sivuapteekin liikevaihdosta, josta on vähennetty 1 a §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu myynti, vähennetään lisäksi kolmasosa, kuitenkin vähintään 50 500 euroa ja, jos sivuapteekin liikevaihto jää alle 50 500 euron, koko liikevaihto ennen sivuapteekin liikevaihdon lisäämistä yhteiseen liikevaihtoon. Edellä säädetty ei kuitenkaan koske sivuapteekkeja, joiden liikevaihto viisi vuotta perustamisvuoden jälkeen vastaa vähintään puolta maan yksityisten apteekkien edellisen vuoden liikevaihdon keskiarvosta, johon ei lasketa mukaan sivuapteekkien liikevaihtoa.

Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:

Liikevaihto €           Apteekkimaksu liikevaihdon alarajan kohdalla €   Maksuprosentti alarajan ylimenevästä liikevaihdosta
871 393 — 1 016 139 0 6,10 %
1 016 139 — 1 306 607 8 830 7,15 %
1 306 607 — 1 596 749 29 598 8,15 %
1 596 749 — 2 033 572 53 245 9,20 %
2 033 572 — 2 613 212 93 432 9,70 %
2 613 212 — 3 194 464 149 657 10,20 %
3 194 464 — 3 775 394 208 945 10,45 %
3 775 394 — 4 792 503 269 652 10,70 %
4 792 503 — 6 243 857 378 483 10,95 %
6 243 857 — 537 406 11,20 %

Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on kymmentä euroa pienempi, ei peritä.

2 a §

Jos apteekin ja sen sivuapteekkien, palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien 1 a §:n mukaan määräytyvä yhteenlaskettu liikevaihto on vähintään 2 600 000 euroa, mutta enintään 3 500 000 euroa, apteekkimaksu lasketaan painotettuna keskiarvona liikevaihdon perusteella.

Painotettua keskiarvoa laskettaessa määritetään laskennallinen apteekkimaksu 2 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla 2 §:n 4 momentin taulukon perusteella. Lisäksi määritetään erikseen laskennallinen apteekkimaksu 2 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla 2 §:n 4 momentin taulukon perusteella.

Laskennallisten apteekkimaksujen määrittämisen jälkeen apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin painotettuna keskiarvona seuraavasti:

Liikevaihto €           Kerroin 2 §:n 2 momentin mukaan laskettavalle maksulle   Kerroin 2 §:n 3 momentin mukaan laskettavalle maksulle
2 600 000 — 2 699 999 0,90 0,10
2 700 000 — 2 799 999 0,80 0,20
2 800 000 — 2 899 999 0,70 0,30
2 900 000 — 2 999 999 0,60 0,40
3 000 000 — 3 099 999 0,50 0,50
3 100 000 — 3 199 999 0,40 0,60
3 200 000 — 3 299 999 0,30 0,70
3 300 000 — 3 399 999 0,20 0,80
3 400 000 — 3 500 000 0,10 0,90

Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on kymmentä euroa pienempi, ei peritä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2013 liikevaihdon perusteella.

HE 171/2013
StVM 20/2013
EV 152/2013

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.