945/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1126/2009) 2 § seuraavasti:

2 §
PTR-alueet ja alueelliset yhteistoimintaryhmät

PTR-viranomaisten alueellisen yhteistoiminnan järjestämistä ja yhteistoiminnan kehittämistä varten on PTR-alueita, joiden muodostamisessa otetaan huomioon PTR-viranomaisten hallintorakenteet sekä yhteistoiminnan kehittämiseen liittyvät näkökohdat. Kullakin PTR-alueella on PTR-yhteistoimintaryhmä. Poliisiylijohtaja, Tullin pääjohtaja ja Rajavartiolaitoksen päällikkö päättävät valtakunnallisessa PTR-johtoryhmässä alueista sekä niille osoitettavista PTR-yhteistyön kehittämiskohteista. Poliisiylijohtaja, Tullin pääjohtaja ja Rajavartiolaitoksen päällikkö nimittävät PTR-yhteistoimintaryhmät ja niiden puheenjohtajat.

Alueellisen PTR-yhteistoimintaryhmän tehtävänä on:

1) yhteistoimintaa koskevien alueellisten asioiden käsitteleminen ja tarpeellisten esitysten tekeminen valtakunnalliselle PTR-johtoryhmälle;

2) valtakunnallisen PTR-johtoryhmän päätösten toimeenpano ja PTR- johtoryhmän vuosittain vahvistamiin painopisteisiin liittyvän yhteistoiminnan toteuttaminen ja seuranta alueellisesti;

3) alueellinen PTR-yhteistoiminnan kehitys- ja yhteistyö erityisesti PTR-viranomaisten alueellisessa ja paikallisessa rikostorjunnassa ja valvonnassa sekä resurssien koordinoinnissa; 

4) alueellisen PTR-yhteistoiminnan seuranta ja siitä raportoiminen valtakunnalliselle PTR-johtoryhmälle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

  Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.