896/2013

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalouden interventiorahastosta annetun lain (1206/1994) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 1019/2007, seuraavasti:

1 §
Rahaston tarkoitus

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesta interventiovarastoinnista, interventio-ostoista ja interventiomyynneistä aiheutuvien menojen maksamista varten Suomessa on maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion talousarvion ulkopuolinen maatalouden interventiorahasto.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Euroopan unionin vähävaraisille suunnatun elintarviketuen maksatusta tulee hakea Maaseutuvirastolta viimeistään 3 päivänä tammikuuta 2014.

HE 141/2013
MmVM 10/2013
EV 132/2013

  Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.