877/2013

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (634/2007) 10 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 861/2007, seuraavasti:

10 §
Maaseutuverkostoyksikkö

Maaseutuviraston osana toimii maaseutuverkostoyksikkö, joka vastaa maaseutuverkoston toiminnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Maaseutuverkostoyksikön määräaikaisessa virkasuhteessa olevat henkilöt siirtyvät valtion virkamieslain (750/1994) 5 a §:n nojalla asetuksen voimaan tullessa Maaseutuvirastoon määräaikaisen virkasuhteensa keston ajaksi. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.