869/2013

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2013 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2013 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2013 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 28,34 %
Kunnallisveron osuus 61,96 %
Kirkollisveron osuus 3,25 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,22 %
— päivärahamaksun osuus 2,23 %
3 §

Verovuodelta 2013 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2012 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2013 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2013 ja 1 päivän tammikuuta 2012 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2013 ja 1 päivän tammikuuta 2012 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2013 tuloveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2013 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä
Vuosi Tilityskuukausi Euroa  
2013 Joulukuu 2 092 580 317
2014 Tammikuu 2 198 067 025
Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä
Vuosi Tilityskuukausi Euroa  
2013 Joulukuu 126 092 870
2014 Tammikuu 134 356 082
5 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2013 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2013 helmikuusta vuoden 2013 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2013.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2013 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä 6 päivänä helmikuuta 2013 annettu valtiovarainministeriön asetus (140/2013).

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.