846/2013

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (547/2011) 1 §:n 1 momentin 1, 1 a ja 1 b kohta sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 1087/2012, seuraavasti

1 §

Tutkintoajoneuvojen vaatimukset

Kuljettajantutkinnon ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä ajo-opetuksessa käytettäviä ajoneuvoja koskevat vaatimukset ja lisäksi:

1) A1-luokassa moottoripyörän tehon on oltava enintään 11 kW, teho/painosuhteen enintään 0.1 kW/kg ja rakenteellisen nopeuden vähintään 90 km/h, sekä moottorin sylinteritilavuuden vähintään 115 cm3, jos siinä on polttomoottori tai teho/painosuhteen vähintään 0,08 kW/kg, jos siinä on sähkömoottori;

1 a) A2-luokassa moottoripyörän tehon on oltava vähintään 20 ja enintään 35 kW, teho/painosuhteen enintään 0,2 kW/kg ja moottoripyörä ei saa olla muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri, sekä moottorin sylinteritilavuuden vähintään 395 cm3, jos siinä on polttomoottori tai teho/painosuhteen vähintään 0,15 kW/kg, jos siinä on sähkömoottori; ja

1 b) A-luokassa moottoripyörän kuormittamattoman massan on oltava yli 175 kg ja tehon vähintään 50 kW, sekä moottorin sylinteritilavuuden vähintään 595 cm3, jos siinä on polttomoottori tai teho/painosuhteen vähintään 0,25 kW/kg, jos siinä on sähkömoottori;Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2013.

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 b kohdan vaatimuksesta, jonka mukaan A-luokan moottoripyörän kuormittamattoman massan on oltava yli 175 kg, saadaan poiketa 30 päivään joulukuuta 2018 asti. Mainittuun päivään asti hyväksytään A-luokan moottoripyöräksi moottoripyörä, jonka teho on vähintään 40 kW.

Komission direktiivi 2012/36/EU (32012 L 0036); EUVT L 321, 20.11.2012, s. 54
Komission direktiivi 2013/47/EU (32013 L 0047); EUVT L 261, 3.10.2013, s. 29

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.