829/2013

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2013

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista lasten päivähoidon asiakasmaksuista

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 13 §:n sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 7 a §:n 6 ja 11 momentin ja 14 b §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat, lasten päivähoidosta annetun lain 13 § laissa 909/2012, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 6 ja 11 momentti laissa 387/2008 sekä 14 b § laissa 913/2012, seuraavaa:

1. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2014 lähtien seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti
 2  1 355  11,5
 3  1 671   9,4
 4  1 983   7,9
 5  2 116   7,9
 6  2 248   7,9

2. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 4 momentissa tarkoitettu yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2014 lähtien 133 euroa.

3. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 5 momentissa tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä päivähoitomaksu on 1.8.2014 lähtien 255 euroa kuukaudessa.

4. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 9 momentissa tarkoitettu kokopäivähoidosta perittävä maksu on 1.8.2014 lähtien enintään 283 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 26 euroa.

  Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2013

Opetusministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Hanna-Mari Pekuri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.