803/2013

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tapaturmavakuutuslain (608/1948) 18 e §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1639/2009:

1 §
Pääoma-arvo

Tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentissa tarkoitettu pääoma-arvo saadaan kertomalla tapaturmavakuutuslain 18 d §:n mukainen haittarahan määrä 4 §:n mukaisella pääomakertoimella.

2 §
Korkokanta

Tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentissa tarkoitettu korkokanta on 2.5 prosenttia.

3 §
Kuolevuus

Kuolevuus lasketaan kymmenvuotiskohorteittain kalenterivuoden 2013 mukaisesti. Laskennassa käytettävä kuolleisuusmalli esitetään tämän asetuksen liitteessä.

4 §
Pääomakerroin

Kertakorvauksen laskennassa käytettävä pääomakerroin perustuu kuukausittain jälkikäteen maksettavaan suoritukseen henkilön kuolemaan saakka. Pääomakerroin lasketaan liitteen 1 kaavalla (1).

Pääomakerroin lasketaan iässä, joka saadaan lisäämällä puoli vuotta korvauksensaajan ikään sinä syntymäpäivänä, joka edelsi tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tapaturman sattumishetkeä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2013.

Tätä asetusta sovelletaan tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisiin kertakorvauksiin, jotka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja sen jälkeen sattuneiden tapaturmien perusteella.

 Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

STMa tapaturmavakuutuslain mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.