801/2013

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Samoan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (161/2010) 3 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 350/2012:

1 §

Veroasioita koskevista tiedoista Suomen tasavallan hallituksen ja Samoan hallituksen välillä Canberrassa 16 päivänä joulukuuta 2009 tehty sopimus on voimassa 20 päivästä lokakuuta 2012 alkaen niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 2 päivänä maaliskuuta 2010 ja tasavallan presidentti 12 päivänä maaliskuuta 2010. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 20 päivänä syyskuuta 2012.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (161/2010) tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2013. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2013.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 81/2013)

  Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2013

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Neuvotteleva virkamies
Anders Colliander

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.