752/2013

Annettu Helsingissä 28  päivänä  lokakuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvalio-kunnan maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (285/2009) 2 a §:n 2 ja 3 momentti, 3 a §:n 2 ja 3 momentti ja 5 §, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 525/2012, seuraavasti:

2 a §
KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruus

Valvontamaksua kertyy seuraavasti, kun tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa:

1) 10 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa yli 1 000 000 000 euroa;

2) 4 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa 150 000 000— 1 000 000 000 euroa; tai

3) 1 500 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa alle 150 000 000 euroa.

Kuitenkin, mikäli 1 momentin mukaisen tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa, valvontamaksua kertyy seuraavasti:

1) 10 000 euroa, jos luotto- tai vakuutuslaitoksen oma pääoma on ollut viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessä yli 1 000 000 000 euroa;

2) 4 000 euroa, jos luotto- tai vakuutuslaitoksen oma pääoma on ollut viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessä 150 000 000— 1 000 000 000 euroa;

3) 1 500 euroa, jos yhteisö on kesäkuun lopussa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija, joka ei ole luottolaitos; tai

4) 450 euroa muiden kuin 1 ja 2 kohtien mukaisten luotto- ja vakuutuslaitosten ja 3 kohdan mukaisten joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoiden osalta.


3 a §
HTM-tilintarkastajan ja HTM-yhteisön laadunvarmistuksen valvontamaksun suuruus

Valvontamaksua kertyy seuraavasti, kun tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa:

1) 10 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa yli 1 000 000 000 euroa;

2) 4 000 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa 150 000 000— 1 000 000 000 euroa; tai

3) 1 500 euroa, jos sen markkina-arvo on kesäkuun lopussa alle 150 000 000 euroa.

Kuitenkin, mikäli 1 momentin mukaisen tilintarkastusasiakkaan osakkeet tai muut osuudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena kesäkuun lopussa, valvontamaksua kertyy seuraavasti:

1) 10 000 euroa, jos luotto- tai vakuutuslaitoksen oma pääoma on ollut viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessä yli 1 000 000 000 euroa;

2) 4 000 euroa, jos luotto- tai vakuutuslaitoksen oma pääoma on ollut viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessä 150 000 000— 1 000 000 000 euroa;

3) 1 500 euroa, jos yhteisö on kesäkuun lopussa joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija, joka ei ole luottolaitos; tai

4) 450 euroa muiden kuin 1 ja 2 kohtien mukaisten luotto- ja vakuutuslaitosten ja 3 kohdan mukaisten joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijoiden osalta.


5 §
Maksujen ajankohta

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu osallistumismaksu on maksettava viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkintopäivää. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 12 ja 13 kohdassa sekä 3 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohdassa tarkoitettu vuosimaksu on maksettava kultakin kuluvalta vuodelta maaliskuun loppuun mennessä. Asetuksen 2 §:n 1 momentin 16 kohdassa ja 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitetut laadunvarmistuksen perusmaksu ja laadunvarmistuksen valvontamaksu on maksettava kultakin kuluvalta vuodelta marraskuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä   lokakuuta  2013 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran perittäessä maksuja kalenterivuodelta 2013.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2013

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Mika Kotala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.