705/2013

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013

Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (838/2003) 1, 3, 4 ja 6 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi asetuksessa 644/2007 ja 4 § asetuksessa 644/2007, ja

muutetaan asetuksen nimike sekä 2 ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 5 § osaksi asetuksessa 644/2007, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaisten vaaratiedotteiden välittämisvelvollisuudesta

2 §
Velvollisuus välittää vaaratiedote

Yleisradio Oy on velvollinen välittämään väestölle vaaratiedotteita televisio- ja radio-ohjelmistoissa.

Radiotoiminnan harjoittaja, jolla on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimilupa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, on velvollinen välittämään väestölle vaaratiedotteita radio-ohjelmistoissa.

Televisiotoiminnan harjoittaja, jolla on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimilupa digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipussa B, on velvollinen välittämään väestölle vaaratiedotteita vapaasti vastaanotettavissa televisio-ohjelmistoissa.

Vaaratiedotteen sisältöä ei saa muuttaa sitä välitettäessä.

5 §
Vaaratiedotteen välitysjärjestelmä

Vaaratiedotteen välitysjärjestelmällä tarkoitetaan teknistä järjestelmää, joka mahdollistaa vaaratiedotteen välittämisen samaan aikaan ja samanlaisena televisio- ja radio-ohjelmistoissa.

Edellä 2 §:ssä tarkoitetulla toimijalla on velvollisuus pitää sen käyttämä joukkoviestintäverkko ja siihen liitetyt laitteet sellaisessa teknisessä kunnossa, että verkossa voidaan välittää vaaratiedotteita. Toimija on velvollinen huolehtimaan myös siitä, että maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa välitettävien vaaratiedotteiden välitysjärjestelmään liittyvä laite on asianmukaisesti kytketty järjestelmään ja toiminnassa.

Valtakunnallisten radio-ohjelmistojen jakelusta vastaava teleyritys on velvollinen asentamaan omaan radioverkkoonsa sekä muiden toimijoiden radioverkkoihin vaaratiedotteen välitysjärjestelmään liittyvän laitteen ja pitämään sen toimintakunnossa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2013.

  Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013

Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Elina Thorström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.