698/2013

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä maaliskuuta 1992 annetun valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 1 § 2 momentti, 3 § 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1254/2001, ja 5 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on asetuksessa 818/1995, seuraavasti:

1 §

Suoritteen omakustannusarvon laskemisesta ja maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta voi valtiokonttori antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä.

3 §

Jollei valtiolle perittävää maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, on viranomaisen ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin maksun saamiseksi. Maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa sen määräisenä kuin korkolain 4 §:ssä säädetään ja noudattaen mitä viivästyskoron perimisestä korkolaissa muuten säädetään. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä 10 euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

5 §

Viranomainen voi myöntää maksuaikaa. Maksuaikaa ei yleensä tule myöntää yli vuodeksi. Maksuajasta ja sen ehdoista on sovittava kirjallisesti. Maksuajalta peritään vuotuista korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2013

Ennen tämän asetuksen voimantuloa annetun sitoumuksen koron maksamisesta maksuajalta sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa olleita säännöksiä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013

Opetusministeri
Krista Kiuru

Budjettineuvos
Kirsti Vallinheimo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.