683/2013

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2013

Valtioneuvoston asetus eräiden leikkuulaitteiden markkinoille saattamisen kieltämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1016/2004) 8 §:n 3 momentin ja kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 52 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 272/2013:

1 §
Markkinoille saattamisen kielto

Markkinoille ei saa saattaa jäsenvaltioiden velvoittamiseksi kieltämään kannettaviin käsin ohjattaviin raivaussahoihin tarkoitettujen kelatyyppisten leikkuulaitteiden markkinoille saattaminen tehdyssä Euroopan komission päätöksessä 2012/32/EU tarkoitettuja kelatyyppisiä leikkuulaitteita, jotka koostuvat useista toisiinsa yhdistetyistä metalliosista ja jotka on tarkoitettu kannettaviin käsin ohjattaviin raivaussahoihin.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2013.

Komission päätös 2012/32/EU (32012D0032); EUVL L 18, 21.1.2012, s. 5

  Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Anne Vänskä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.