657/2013

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1578/1994) 5 § ja 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat asetuksessa 876/2006, seuraavasti:

5 §
Lampaat ja vuohet

Lampaiden ja vuohien sisämarkkinakaupassa on noudatettava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa annetussa neuvoston direktiivissä 91/68/ETY säädettyjä vaatimuksia. Eläinten mukana on oltava direktiivin liitteen E mukainen terveystodistus.

Lampaiden ja vuohien sisämarkkinakaupan TSE-tauteja koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001.

8 §
Lampaiden ja vuohien sukusolut ja alkiot

Lampaiden ja vuohien sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakauppaan liittyvistä, TSE-tauteja koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2013.

  Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.