648/2013

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2012 eräiden tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 433/2007:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983), jäljempänä tulvavahinkolaki, nojalla korvattavien yksityisteille, silloille, ojille, penkereille, rakennuksille, rakennelmille ja välttämättömälle kotitalousirtaimistolle aiheutuneiden vahinkojen ja kustannusten korvausprosentista vuoden 2012 aikana poikkeuksellisista tulvista aiheutuneista vahingoista. Korvausta maksetaan tämän asetuksen perusteella mainitun lain 3 §:ssä säädetyille tahoille silloin kun kyse ei ole maa- ja puutarhataloudelle, metsätaloudelle tai ammatinharjoittamiselle aiheutuneesta vahingosta.

2 §
Korvausprosentti

Yksityisteille, silloille, ojille, penkereille, rakennuksille, rakennelmille ja välttämättömälle kotitalousirtaimistolle aiheutuneista vahingoista ja vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä johtuneista kustannuksista korvataan 80 prosenttia tulvavahinkolain korvausperusteiden mukaisista vahingoista.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä syyskuuta 2013.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.