638/2013

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2013

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (979/2011) 22 §:n 2 kohta,

muutetaan 6 §:n 1 momentti, 17 §:n 15 kohta, 18 §:n 10 ja 14 kohta, 19 §:n 8 kohta sekä 21 §:n 1 momentin 19 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 15 kohta ja 21 §:n 1 momentin 19 kohta asetuksessa 321/2013 sekä 19 §:n 8 kohta asetuksessa 1111/2011, sekä

lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1111/2011, 1574/2011 ja 321/2013, uusi 16 kohta, 18 §:ään uusi 15 kohta, 21 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 321/2013, uusi 20 kohta sekä 28 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1574/2011, uusi 2 momentti, seuraavasti:

6 §
Hankkeiden asettaminen ja edustajien nimeäminen hankkeisiin

Ministerit ja kansliapäällikkö voivat asettaa määräaikaisia, ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan kannalta strategisia ja laajakantoisia hankkeita sekä äkillisten rakennemuutosten hoitamiseksi tarkoitettuja hankkeita. Strategiset hankkeet toimivat ministerin ja kansliapäällikön substanssiohjauksessa.


17 §
Alueosasto

Alueosasto käsittelee seuraavat asiat:


15) Suomen ja Venäjän välinen rajat ylittävää yhteistyötä koskeva valtiosopimus, sekä

16) äkilliset rakennemuutokset –toiminnon johtaminen.

18 §
Energiaosasto

Energiaosasto käsittelee seuraavat asiat:


10) ministeriölle kuuluvien ilmastonmuutos- ja ympäristöasioiden koordinointi;


14) Energiamarkkinaviraston ohjaus ja valvonta, sekä

15) materiaalitehokkuus, kestävä kehitys ja luonnonvaratehtävät.

19 §
Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Elinkeino- ja innovaatio-osasto käsittelee seuraavat asiat:


8) yleinen elinkeinopolitiikka sekä elinkeinopolitiikan toimialakohtainen seuranta ja kehittäminen;


21 §
Työelämä- ja markkinaosasto

Työelämä- ja markkinaosasto käsittelee seuraavat asiat:


19) Kilpailu- ja kuluttajaviraston, kuluttajatutkimuskeskuksen, patentti- ja rekisterihallituksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta sekä merimiespalvelutoimiston ja vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta, sekä

20) työelämän kehittäminen.


28 §
Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, yksikön päällikkö ja ryhmäpäällikkö

Strategisten hankkeiden johtajiin sovelletaan soveltuvin osin, mitä 1 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2013

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.