634/2013

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2013

Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen 40 §:n 2 momentin muuttamisesta

Oikeusministeriö on asianajajista annetun lain (496/1958) 2 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 697/2004,

vahvistanut yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen (540/2012) 40 §:n 2 momentin kuulumaan seuraavasti:

Valvontalautakunnan asianajajajäsenten valinta
40 §

Valvontalautakunnan asianajajajäseniä valittaessa on pyrittävä siihen, että valvontalautakunnan jäsenten maantieteellinen edustus vastaa sitä, mitä edellä 11 §:ssä on määrätty hallituksen jäsenten maantieteellisestä edustuksesta.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

  Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2013

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Kirta Heine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.